Как да се включите в проекта

В Професионална гимназия по текстил и моден дизайн можете да подадете документи и да получите възмогност за валидиране на неформално придобити знания и умения.
Процедура: Система за признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности

Пътеводител на кандидата за валидиране

Държавни образователни изисквания:

542040 Моделиер-технолог на облекло

542110 Шивач

542050 Оператор в производството на облекло

815010 Фризьор

815020 Козметик