Проект УСПЕХ

Проект УСПЕХ

Проект УСПЕХ

Цели на проекта:
Обща цел на проекта – да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности
Специфични цели:
1. Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности.
2. Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности.
3. Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.
4. Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия).

Извънкласни дейности – учебна 2012- 13 година:

форма наименование ръководител
студио Студио за релакс, хармония и здраве Юлка Ангелова, Мария Узунова
студио Арт студио Антон Чеков
клуб В света на българската литература Геновева Колева
ателие Моден дизайн инж.Галина Дончева, Емилия Стоилова
клуб Уеб дизайн инж. Мария Гергова
клуб Варна през вековете Кристиана Петрова
клуб Изготвяне на презентации и клипчета  инж. Рени Божилова
клуб Спорт, здраве и красота Галина  Дочева
клуб Работилница за социални умения Валерия Гиндева