Арт – студио

Цел:

Запознаване с различни техники и художествени похвати, чрез които учениците  да изразяват своя неповторим свят, своите мечти и стремежи, развитие на творческите заложби и умения на учениците, възпитаването на усет към красивото.