Ателие моден дизайн

Цел:

Обогатяване на знанията и уменията, свързани с модния дизайн – модна скица и дизайн, история на костюма, български национални костюми, най-нови модни тенденции, изграждане на естетически вкус и стил, реализация на авангардни идеи у учениците, развиване на въображението и творческото им мислене.