Клуб „Спорт, здраве и красота”

Цел:

Развитие на двигателната активност, укрепване на здравословното състояние на учениците и създаване на навици за спорт и двигателни упражнения.