клуб Уеб дизайн

 

Цел: Развиване на творческите умения и навиците  за работа в екип по конкретен проект, създаден с подходящ софтуер, овладяване на практически  знания за работа в интернет среда.