клуб „Варна през вековете“

Цел: Създаване на  среда за изява на ученици, които обичат историята и желаят да имат собствена позиция по проблеми, свързани с историческото развитие на човешкото общество на различните му степени, насърчаване на изследователската активност у учениците

Дейности:

  • посещение на музеи
  • разработване на мултимедийни проекти
  • изработване на макет на Варненската крепост