Работилница за социални умения

Цел: Формиране ключови умения за живот у учениците за доизграждане  и подобряване на уменията на младите хора да общуват помежду си и с околните, за повишаване на тяхната толерантност и социална ангажираност