Архив

Проект по Еразъм+

В изпълнение на  мисията си да осигурява качествено образование на своите обучаеми, Професионалната гимназия по текстил и моден дизайн  реализира през 2017 и 2018 година европейски проект в рамките на Програма „Еразъм+“, озаглавен „ Подобряване на професионалните компетенции чрез стажове в Европа“.

През октомври 2017 г.  10 ученици от професиите Моделиер-технолог на облекло, Фризьор и Козметик имаха възможност да проведат практическо обучение в реална работна среда в предприятия и ателиета  в град Тулуза – Франция. Културната програма им позволи да се запознаят и с редица исторически и  културни забележителности в Тулуза и региона.

През април 2018 г.  предстои заминаване на втори поток от същите специалности.

В рамките на проекта учениците ще присъстват и на практически занятия  по фризьорство и козметика в гимназия „Жасмин“ и по моделиране и изработване на облекло в гимназия „Мириам“ в град Тулуза – Франция.

По време на стажа младите хора ще се запознаят с организацията на труда, общественото устройство и културните забележителности на Франция. Този стаж ще ги  мотивира за  професионално развитие и реализация на пазара на труда и последващо повишаване на  личната им квалификация. Те ще развият адаптивността си за работа в чуждоезикова среда

Тази образователна мобилност позволява  на нашите обучаеми да съизмерят своите умения с изискванията на европейския пазар на труда и да подобрят и обогатят професионалните си компетенции.

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е erazym1-300x300.jpg
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е erzaym2-225x300.jpg
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е erazym3-300x169.jpg

Реализацията на проекта постигна следните заложени цели:

  1. Подобри се качеството и привлекателността на професионалното образование и обучение;
  2. Създаде се по-привлекателен образ на професионалното образование и обучение;
  3. Издигна се имиджът на гимназията и бе създадено доверение у партньорите;
  4. Повиши се мотивацията на участниците за учене и усвояване на избраната професия;
  5. Подобриха се езикови компетенции на участниците;
  6. Отваряне към Европа и  разширяване на възможностите за професионална реализация;
  7. Придобиване на нови професионални умения и компетенции;
  8. Формиране на креативно мислене у  младите хора, необходимо им за успешното вграждане в професионалната среда;

Кратък кодКратък код

Представяне на резултатите от проекта

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е 36695418_10214294547150928_504596118261202944_n-1024x579.jpg
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е 36686785_10214294541270781_1335552103967358976_n-1024x579.jpg
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е 36668189_10214294545390884_3511332358018039808_n-1024x579.jpg
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е 36694402_10214294545910897_7845986431733334016_n-1024x579.jpg
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е 36752730_10214294541030775_856174173947428864_n-1024x579.jpg
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е 36711031_10214294546550913_8027622402567438336_n-1024x579.jpg
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е 36764614_10214294546150903_6471643939790127104_n-1024x579.jpg
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е 36696375_10214294544670866_7967165648339992576_n-1024x579.jpg
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е 36672376_10214294493349583_6061525741852426240_n-1024x579.jpg
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е 36643907_10214294494269606_830353015247470592_n-1024x579.jpg
Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е 36686077_10214294492509562_2562970559352668160_n-1024x579.jpg