Проектно базирано обучение

Изпълнение на практическо задание:


„Щитовидна жлеза“ – Ебру Боянова
Ръководител: Иванка Тодорова


„Екваториални и тропични гори“ – Ебру Боянова
Ръководител: Иванка Тодорова


„Зимни олимпийски игри“ – Полина Петрова
Ръководител: Атанас Ташев


„Ватикана“ – Елена Георгиева
Ръководител: Иванка Тодорова


„Природният драматизъм в моделирането на релефа“ – Гьонюл Ибрямова
Ръководител: Иванка Тодорова


„Изветряне и денудация и работа на вятъра“ – Александра Иванова и Гьонюл Ибрямова
Ръководител: Иванка Тодорова


Есе на тема „Как се променя светът в ситуацията на пандемия“ – Румяна Кузманова
Ръководител: Силвия Вардарова


„Рецепта за щастието на норвежците“ – Фатме Бехчет
Ръководител: Силвия Вардарова


Изобразително изкуство
Ръководител: Савка Казаларска


„Българско възраждане“ – Елиз Халачева
Ръководител: Пенка Петкова


„Дамско подстригване на черта“ – Златомира Николаева
Ръководител: Христина Кучиева


„Нисък кок с рози“ – Нуриш Даил
Ръководител: Христина Кучиева


„Волейбол“ – Йордан Бъчваров
Ръководител: Атанас Ташев


„Прическа 2в1“ – Февзие Февзи
Ръководител: Христина Кучиева


„Боядисване на коса“ – Айлин Мартинова
Ръководител: Христина Кучиева


„История на парите“ – Антония Попова
Ръководител: Рени Божилова


Учебна практика – Модна илюстрация
Тема: „Джунгла“
Ръководители: Антония Попова и Албена Свещарова


„Боядисване на коса в светли тонове“ – Румяна Кузманова
Ръководител: Христина Кучиева