Изберете страница

Сигнали по ЗЗЛПСПОИН

Вътрешни правила на Професионална гимназия по текстил и моден дизайн – Варна за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения

 

Цел на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)

Законът за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН) има за цел да осигури защита на лицата, които подават сигнали или публично оповестяват информация за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, станала им известна при или по повод изпълнение на трудовите или служебните им задължения, или в друг работен контекст.

Контакти: