Специалности

  Специалностите, които се изучават в гимназията са привлекателни и перспективни за младите хора.Те са:

  1. ДИЗАЙНЕР, МОДЕН ДИЗАЙН – 26 УЧЕНИЦИ
  2. МОДИСТ, БУТИКОВИ ОБЛЕКЛА – 26 УЧЕНИЦИ
  3. ФРИЗЬОР, ФРИЗЬОРСТВО С ИЗУЧАВАНЕ НА РУСКИ ЕЗИК – 26 УЧЕНИЦИ
  4. ФРИЗЬОР, ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ФРИЗЬОРСКИТЕ УСЛУГИ – 26 УЧЕНИЦИ
  5. КОЗМЕТИК, ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ НА КОЗМЕТИЧНИТЕ УСЛУГИ – 26 УЧЕНИЦИ

       Освен специализираната дизайнерска подготовка , основана на българските традиции и последните световни модни тенденции, обучението е насочено и към външи изяви – творчески и търговски контакти, участия в национални и международни форуми на модата,включване в творчески проекти на фирми- производители на облекло, срещи с работодатели и клиенти, достъп до търговската мрежа още по време на обучението.
Подготовката, която получават, им предоставя възможност за успешна лична и професионална реализация по професиите, за компетентно и отговорно участие в непрестанно развиващите се европейски икономически реалности.
Завършилите и успешно положили Държавни зрелостни изпити и Държавни квалификационни изпити получават Диплома за завършено средно образование и Свидетелство за трета степен на професионална квалификация.