Изберете страница

В изпълнение на т. 1 от раздел ІV. Информиране на родителите и общността от НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА И В ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА, предоставяме следната информация:

 

към 28.01.2022 г.:
– Брой болни от COVID-19 ученици – 3
– Брой болни от COVID-19 учители – 2
– Брой болни от COVID-19 непедагогически персонал – 0
– Брой карантинирани учители – 1
– Брой карантинирани ученици – 2
– Брой карантинирани паралелки – 1

 

към 27.01.2022 г.:
– Брой болни от COVID-19 ученици – 4
– Брой болни от COVID-19 учители – 3
– Брой болни от COVID-19 непедагогически персонал – 1
– Брой карантинирани учители – 1
– Брой карантинирани ученици – 2
– Брой карантинирани паралелки – 1

 

към 26.01.2022 г.:
– Брой болни от COVID-19 ученици – 4
– Брой болни от COVID-19 учители – 3
– Брой болни от COVID-19 непедагогически персонал – 1
– Брой карантинирани учители – 1
– Брой карантинирани ученици – 2
– Брой карантинирани паралелки – 1

 

към 25.01.2022 г.:
– Брой болни от COVID-19 ученици – 4
– Брой болни от COVID-19 учители – 3
– Брой болни от COVID-19 непедагогически персонал – 1
– Брой карантинирани учители – 1
– Брой карантинирани паралелки – 0

 

към 24.01.2022 г.:
– Брой болни от COVID-19 ученици – 4
– Брой болни от COVID-19 учители – 3
– Брой болни от COVID-19 непедагогически персонал – 1
– Брой карантинирани учители – 1
– Брой карантинирани паралелки – 1

 

към 21.01.2022 г.:
– Брой болни от COVID-19 ученици – 8
– Брой болни от COVID-19 учители – 5
– Брой болни от COVID-19 непедагогически персонал – 2
– Брой карантинирани учители – 1
– Брой карантинирани паралелки – 3

 

към 20.01.2022 г.:
– Брой болни от COVID-19 ученици – 8
– Брой болни от COVID-19 учители – 5
– Брой болни от COVID-19 непедагогически персонал – 2
– Брой карантинирани учители – 1
– Брой карантинирани паралелки – 3

 

към 19.01.2022 г.:
– Брой болни от COVID-19 ученици – 7
– Брой болни от COVID-19 учители – 5
– Брой болни от COVID-19 непедагогически персонал – 2
– Брой карантинирани учители – 1
– Брой карантинирани паралелки – 3

 

към 18.01.2022 г.:
– Брой болни от COVID-19 ученици – 7
– Брой болни от COVID-19 учители – 5
– Брой болни от COVID-19 непедагогически персонал – 2
– Брой карантинирани учители – 1
– Брой карантинирани паралелки – 2

 

към 17.01.2022 г.:
– Брой болни от COVID-19 ученици – 7
– Брой болни от COVID-19 учители – 4
– Брой карантинирани паралелки – 2

 

към 14.01.2022 г.:
– Брой болни от COVID-19 ученици – 5
– Брой болни от COVID-19 учители – 2
– Брой карантинирани паралелки – 2

 

към 13.01.2022 г.:
– Брой болни от COVID-19 ученици – 4
– Брой болни от COVID-19 учители – 1
– Брой карантинирани паралелки – 1

Сподели в