Изберете страница

История

Професионално стопанско училище "Трудолюбие"
  • 12.10.1897 г. – Във Варна се открива стопанско училище от председателката на благотворително дружество “Майка” д-р Анастасия Железкова.
  • 1898 г. – Училището получава ново име – “Трудолюбие”.
  • 1900 г. – Изградена е нова сграда на професионалното стопанско училище (днес е Матроски клуб), с помощта на тогавашния кмет на града г-н Коста Райков. Занятията се провеждали по програмата на Министерството на търговията, промишлеността и труда, отдел „Търговско-промишлено образование“, съгласно всички изисквания за професионално образование. Ученичките прекарвали тригодишен курс, държали са зрелостен изпит и след една година стаж се явявали на майсторски изпит пред Търговско- индустриалната камара.
  • 1932 г. – Налага се ново название – практическо занаятчийско училище.
  • 1939 г. – Официално се честват 42 години от създаването на училището. През този период то е било ръководено от 8 директора и в него са преподавали 105 редовни учители и 67 лектори.
  • 1945 г. – Училището е трансформирано в професионално с 4 годишен курс на обучение.
  • 1959 г. – Открива се техникум по облекло с 5-годишен курс на обучение.
  • 1970 г. – Техникумът е трансформиран в средно професионално техническо училище по облекло.
  • 01.07.2000 г. – Преобразува се в Професионална гимназия по текстил и моден дизайн.