Изберете страница

Обществен съвет

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 12 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, Ви отправям покана за участие в среща на родителите, на която да бъдат излъчени членове и резервни членове за състава на Обществения съвет на ПГ по текстил и моден дизайн – гр. Варна.
Срещата ще се проведе на 24.02.2023 г. от 18:00 часа в Актовата зала на гимназията.

На основание на чл. 3 до 15 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, се свиква събрание на Обществения съвет на ПГ по текстил и моден дизайн – гр. Варна.
Събранието ще се проведе на 01.03.2023 г. (сряда) от 18:00 часа в Актовата зала на ПГТМД – Варна, при следния дневен ред:
1. Отчет на Обществения съвет за периода 2020-2023 г.
2. Запознаване с Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата – функции и организация на работата на Обществения съвет
3. Излъчване на представители на родителите за членове на Обществения съвет към ПГТМД – Варна (избор на членове и резервни членове на Обществения съвет към училището).
4. Запознаване с Отчета за изпълнение на Стратегията на ПГТМД за периода 2021 – 2022 година.
5. Съгласуване предложението на директора на ПГТМД за разпределение на средствата от преходен остатък по бюджета на гимназията към края на 2022 година.