Дистанционно обучение в електронна среда

График за провеждане на дейностите в електронна среда за периода 21.04.2020 г. – 13.05.2020 г.

За контакти:

  • Във връзка с дистанционното обучение: 0893310869
  • Фронт офис: 0896846255; 052/30-24-30; Работно време с граждани: 09:00-15:00
  • Училищен психолог: 0896848551

E-mail: pgtmd_varna@abv.bg


Можете да споделите впечатленията си от дистанционното обучение в електронна среда в нашата анкета:

Попълването е доброволно и няма задължителен характер. Благодарим Ви!

Служебни бележки за допускане до ДЗИ

Служебните бележки на допуснатите зрелостници ще бъдат разпратени до края на деня на имейлите, които са подали при инструктажа за ДЗИ. Те се носят задължително в деня на матурата. Ако нямате възможност да ги разпечатате, ще можете да ги получите във фоаето на гимназията от 27.05.2020г. до 29.05.2020г. от 10:00-11:00ч. и 13:00-14:00ч. при спазване на противоепидемичните мерки.

Учебните занятия продължават по утвърдения часови график за дистанционно обучение и седмично разписание за ll-ри срок

Скъпи ученици,

Напомням ви, че на 21 април 2020 г., вторник, учебните занятия продължават по утвърдения часови график за дистанционно обучение и седмично разписание за ll-ри срок.

Поздравявам ви за упоритостта и отговорното отношение при използването на възможностите на съвременните информационни технологии и онлайн учебни ресурси!

Пазете себе си и вашите близки! Останете у дома! Бъдете здрави!

инж. Людмила Начева ,
Директор на Професионална гимназия по текстил и моден дизайн Варна