Съобщение

Във връзка с обявената грипна ваканция, изпитната сесия за самостоятелна форма на обучение се прекъсва и ще продължи от 10.02.2020г.

Съобщение

На 22.01.2020г. (сряда) от 18:00 ч. в Актовата зала на Професионална гимназия по текстил и моден дизайн ще се проведе събрание на родителите за избор на членове на Обществения съвет към ПГ по текстил и моден дизайн.

На събранието присъстват родителите, избрани на родителската среща проведена на 14.01.2020г.

Родителска среща

На 14.01.2020г. от 18.00 часа ще се проведе родителска среща за учениците във всички класове.