Изберете страница

Достъп до обществена информация

І. Заявления за предоставяне на достъп до обществена информация се приемат и регистрират всеки работен ден с приемно време от 9:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 16:00 часа във фронт-офиса на ПГТМД – Варна, с адрес: гр. Варна, бул. Осми приморски полк 113.

Лице за контакти:

Валентина Цонева – гл. счетоводител

тел:  052 30 31 15, 0896846260

e-mail: 

Зорница Бецинска – завеждащ административна служба

тел: 052 30 24 30, 0896846255

e-mail: 

ІІ. Вътрешни правила за достъп по обществена информация.

ІІІ. Заявление за достъп до обществена информация.

ІV. Протокол за предоставяне на достъп до обществена информация:

Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация.

VІ. Отчети:

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2019 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2020 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2021 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2022 г.

Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2023 г.