Новини

Информация за обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 1 ЗОП

Информация за обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 1 ЗОП

Информация за обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 1 ЗОП На 12.10.2021 г. приключи изпълнението на СМР по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП с предмет: „ Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на водогреен котел "КОГ 650" с италианска двустепенна газова горелка "Riellо"...

повече информация
График на допълнителна поправителна сесия през октомври 2021 г. за ученици на дневна и на самостоятелна форма на обучение

График на допълнителна поправителна сесия през октомври 2021 г. за ученици на дневна и на самостоятелна форма на обучение

График – допълнителна поправителна сесия за ученици на дневна форма на обучение График – допълнителна поправителна сесия за ученици на самостоятелна форма на...

повече информация
Откриване на учебната 2021/2022 г.

Откриване на учебната 2021/2022 г.

Откриването на учебната година за VIII клас ще бъде на 15.09.2021 г. в 10:00 ч. в двора на училището. Повече информация можете да получите от класните ръководители. Учебните занятия започват по разписание на 16.09.2021 г. от 08:00 ч.  ...

повече информация
Родителска среща на VIII класове

Родителска среща на VIII класове

Родителските срещи на VIII клас ще се проведат от 18:00 ч. в сградата на гимназията на следните дати: VIIIа клас (Дизайнер, Моден дизайн) - 08.09.2021 г. VIIIб клас (Дизайнер, Театрален грим и перуки / Фризьор, Организация и технология на фризьорските услуги) -...

повече информация
Служебните бележки за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за сесия август-септември ще се раздават в периода 23.08.2021 – 25.08.2021 г.

Служебните бележки за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за сесия август-септември ще се раздават в периода 23.08.2021 – 25.08.2021 г.

Зрелостниците могат да получат служебните си бележки за допускане до държавни зрелостни изпити във фронт офиса на гимназията от 23.08.2021 г. до 25.08.2021 г. от 09:00 до 16:00 ч. Те трябва да се носят задължително в деня на...

повече информация
График – поправителна, приравнителна сесия и сесия за определяне на срочна/годишна оценка август 2021 г. (за ученици на дневна форма на обучение)

График – поправителна, приравнителна сесия и сесия за определяне на срочна/годишна оценка август 2021 г. (за ученици на дневна форма на обучение)

График – приравнителна сесия август 2021 г. (за ученици на дневна форма на обучение) График – поправителна сесия август 2021 г. (за ученици на дневна форма на обучение) График – срочна/годишна оценка август 2021 г. (за ученици на дневна форма на...

повече информация
График – поправителна и приравнителна сесия август 2021 г. (за ученици на самостоятелна форма на обучение)

График – поправителна и приравнителна сесия август 2021 г. (за ученици на самостоятелна форма на обучение)

График – поправителна сесия август 2021 г. (за ученици на самостоятелна форма на обучение) График – приравнителна сесия август 2021 г. (за ученици на самостоятелна форма на...

повече информация