Заповед и график за провеждане на присъствено обучение и обучение от разстояние в електронна среда в периода 12.04.2021 – 29.04.2021 г.

Заповед и график за провеждане на присъствено обучение и обучение от разстояние в електронна среда в периода 12.04.2021 – 29.04.2021 г.

Заповед за провеждане на присъствено обучение и обучение от разстояние в електронна среда в периода 12.04.2021 – 29.04.2021 г. График за провеждане на присъствено обучение и обучение от разстояние в електронна среда в периода 12.04.2021 – 29.04.2021...
Учебните занятия на 01.04.2021 г. и 02.04.2021 г. ще се осъществяват от разстояние в електронна среда

От 22.03.2021 г. до 30.03.2021 г. се преустановяват присъствените учебни занятия, изпитни сесии, учебни практики и извънкласни дейности за ученици в дневна и самостоятелна форма на обучение

Заповед за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда и преустановяване на присъствените учебни занятия, учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпитни сесии и извънкласни дейности за ученици на дневна и самостоятелна форма на обучение в...
Учебните занятия на 01.04.2021 г. и 02.04.2021 г. ще се осъществяват от разстояние в електронна среда

Заповед на МОН за обучение на учениците от 5-ти до 12-ти клас в периода от 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г.

Заповед на МОН за обучение на учениците от 5-ти до 12-ти клас в периода от 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г. Изпитната сесия за януари за ученици на самостоятелна форма на обучение продължава присъствено в сградата на гимназията по...