Изберете страница
Условия и ред за организиране на обучението и провеждане на изпитите на учениците от самостоятелна форма на обучение за учебната 2022/2023г.

Условия и ред за организиране на обучението и провеждане на изпитите на учениците от самостоятелна форма на обучение за учебната 2022/2023г.

Условия и ред за организиране на обучението и провеждане на изпитите на учениците от самостоятелна форма на обучение за учебната...