Изберете страница
Обучението от разстояние в електронна среда се удължава до 22.11.2020 г.

Обучението от разстояние в електронна среда се удължава до 22.11.2020 г.

Съгласно протокол от 11.11.2020 г.  на областния кризисен щаб, който заседава под ръководството на областния управител Стоян Пасев,  се удължава обучението от разстояние в електронна среда за учениците от 6 до 12 клас на територията на община Варна до 22.11.2020...
Процедура за обучение на ученик от дневна форма в електронна среда от разстояние, когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен

Процедура за обучение на ученик от дневна форма в електронна среда от разстояние, когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен

(ЧЛ. 115А, АЛ. 4, Т.1, Т.2 И Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ) При изявено желание даден ученик да се обучава в дневна форма в електронна среда от разстояние се процедира по следния начин: 1.      По здравословни причини – подава се...