Изберете страница
Ред и начин на отпускане на стипендии за I срок за учебната 2020/2021 г.

Ред и начин на отпускане на стипендии за I срок за учебната 2020/2021 г.

Ред и начин за отпускане на стипендии, І срок на учебната 2020/2021 година Заявление – декларация за кандидатстване за месечна стипендия за постигнати образователни резултати Заявление – декларация за кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на ученици с...