Изберете страница
Обява за подбор по проект 2023-1-BG01-KA122-VET-000113072 “Усвояване на нови умения и иновативни  техники за работа в сектора на модата и красотата”, Програма „Еразъм+”

Обява за подбор по проект 2023-1-BG01-KA122-VET-000113072 “Усвояване на нови умения и иновативни техники за работа в сектора на модата и красотата”, Програма „Еразъм+”

Обява за подбор по проект 2023-1-BG01-KA122-VET-000113072 “Усвояване на нови умения и иновативни техники за работа в сектора на модата и красотата”, Програма „Еразъм+” Заявление за...
Срок до 04.08.2023 г. – Обява за провеждането на търг, поотделно за отдаване под наем за срок от пет години на недвижими имоти публична държавна собственост с административен адрес: гр. Варна, бул. „Осми приморски полк” 113

Срок до 04.08.2023 г. – Обява за провеждането на търг, поотделно за отдаване под наем за срок от пет години на недвижими имоти публична държавна собственост с административен адрес: гр. Варна, бул. „Осми приморски полк” 113

Срок до 04.08.2023 г. – Обява за провеждането на търг, поотделно за отдаване под наем за срок от пет години на недвижими имоти публична държавна собственост с административен адрес: гр. Варна, бул. „Осми приморски полк” 113   Тръжна документация Магазин...