Изберете страница

Национална програма “Иновации в действие”

В рамките на 30 учебни часа по дейност 1 “Иновативни методи на преподаване, свързани с проектно-базирано обучение” ученици от 8 класове и 9 учители разработиха и проведоха учебни часове в три теми:

  1. Форма – как формата на облеклото, прическата и грима са повлияни от скулптура, обем, минимализъм и асиметрия? Античната литература, скулптура, антична история. 10 часа
  2. Театралност – съпоставяне на създаването на образ за бурлеска, опера, цирк. 10 часа
  3. Футуризъм – съпоставяне на създаването на образ за кинетичност, механика, структура. 10 часа.

Прилагайки проектно-базираното обучение (ПБО) като стратегия за учене, обхванахме едновременно учебните предмети по Български език и литература, Рисуване, История и цивилизации, Изкуството моден дизайн, Моден стил и визия, Английски език, Физика и астрономия и Въведение в професията. Учителят насърчава чрез този метод учениците да идентифицират чрез изследване проблем, тема, да разработват решения, прилагайки доказателства за подкрепа и да представят решението по мотивиран, интересен и интерактивен начин, като използват набор от съвременни средства за визуализация, презентационни умения, критично мислене и способност за синтез и анализ.