Работа с родители

В изпълнение на плана на Регионално управление на образованието – Варна на дейностите по Концепция за управление на взаимодействието между училищната общност и родителите – „Модерни учители и родители – партньорство между училище и семейство“, Ви предлагаме следните тематични материали и презентации:

Презентации на ученици: