Изберете страница

Учителска колегия

Български език и литература
 • Пенка Петкова
 • Росица Димитрова
 • Росица Бонева
Английски език
 • Адриана Сотирова
 • Тюркян Халилова
Френски език
 • Фатмегюл Портокалска
Руски език
 • Виктория Бобева
 • Жечка Бояджиева
Математика
 • Реглена Жекова
 • Христо Христов
Информационни технологии
 • инж. Рени Божилова
 • Реглена Жекова
История и цивилизации
 • Владимир Николов
 • Енис Бекташева
Биология и здравно образование
 • Иванка Тодорова
 • Ирина Атанасова
Химия и опазване на околната среда
 • Ирина Атанасова
 • Йорданка Атанасова
Физика и астрономия
 • Соня Атанасова
География и икономика
 • Божидар Тодоров
 • Енис Бекташева
 • Иванка Тодорова
Философски цикъл
 • Силвия Вардарова
Физическо възпитание и спорт
 • Галина Душкова-Дочева
 • Виктор Илиев
Изобразително изкуство
 • Антония Попова
 • Деница Тодорова
 • Савка Казаларска
Специални предмети
 • Албена Свещарова
 • Айнур Генч
 • Антония Попова
 • Емилия Стоилова
 • инж. Галина Дончева
 • Ганка Трендафилова
 • Иванка Кондева
 • инж. Людмила Начева
 • инж. Милена Николова
 • Мария Узунова
 • Росица Бонева
 • Росица Трайкова
 • Христина Кучиева