Разписание на часовете

II срок на учебна 2020/2021 г.

VIII А клас - II срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник Пр.   Фил.   Ист.   АЕ   Ф   БЕЛ    
 
Вторник   Г   М   Х   БЕЛ   Рис.   ЧК   ФВС-М
ФВС1
Сряда   Ит
кк1
Ист.   АЕ   М   Ф      
     
Четвъртък   Из.изк.   М   Б   БЕЛ   Изк.М.Д.      
Ит
кк1
 
Петък   ФВС
ФВС1
УП -М.ателие
ц-2
 
  УП -М.ателие
ц-5
 
VIII Б клас - II срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник   БЕЛ   Фил.   Ит
кк1
Ист.   Ф    
  ВПр.    
Вторник   ФВС
ФВС1
Из.изк.   УП -М.ст. и визия
202
ЧК    
УП- АСО    
Сряда   М   Цв.и стил
109
Ф   БЕЛ   Проф.обр.фр.   АЕ    
Цв.и стил   Ит
кк1
 
Четвъртък   Ист.   Цв.и стил
104
М   Х   ВПр.
107 
АЕ   ФВС-М
ФВС1
Рис.   ВПр.  
Петък   Проф.обр.фр.
101
М   Пр.   БЕЛ   Г   Б      
  Цв.и стил      
VIII В клас - II срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник АЕ   Фил.   Ф   Проф.обр. козм.
109
Цв.и стил
109
Ист.   ФВС-М
ФВС1
Проф.образ на м.п.   П.П.И.  
Вторник   Б   БЕЛ   Пр.   М   Ист.   Проф.обр. козм.
201
ЧК    
Проф.образ на м.п.    
Сряда   Из.изк.   Х   М   Ф   БЕЛ      
П.П.И.    
Четвъртък   М   БЕЛ   ФВС
ФВС1
Ит
кк1
Цв.и стил
109
   
УП- Цв. и стил    
Петък   Г   ВПр.
101
АЕ   УП -М.ст. и визия    
  ВПр.   Ит
кк1
     
VIII Г клас - II срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник М   Ист.   ВПр.   Пр.   Ф   Фил.      
Ит
кк1
ВПр.    
Вторник   БЕЛ   Ит
кк1
Г   Из.изк.   АЕ   ЧК    
ВПр.    
Сряда   АЕ   БЕЛ   Матер.   Ф   Х   М   ФВС-М
ФВС1
Четвъртък   ФВС
ФВС1
УП -М.ателие
ц-1
 
ОКП   УП- Десениране    
Петък   БЕЛ   Б   Ист.   М   ВПр.      
       
IX А клас - II срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник УП -М.ателие
ц-2
ФВС-М
ФВС2
   
УП -М.ателие
ц-1
   
Вторник   М   Фил.   БЕЛ   Ит
кк1
Х   ЧК    
Ит
кк2
 
Сряда   БЕЛ   Б   Из.изк.   Ист.   М   УП – рус.    
 
Четвъртък   Рис.   Х   УП -М.Илюстр.   ФЕ   Г    
 
Петък   АЕ   Ист.   ФВС
ФВС2
М   Ф    
   
IX Б клас - II срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник АЕ   Х   Ист.   Б   Из.изк.   М    
 
Вторник   ФЕ   Ит
кк1
М   БЕЛ   Матер.   ЧК   ФВС-М
ФВС2
Ит
кк2
Сряда   Ист.   Матер.   Фил.   М   БЕЛ   ИППр.    
 
Четвъртък   ФВС
ФВС2
УП Фр.
Фриз.салон 1
 
 
Петък   Г   Цвето.   ИППр.   Ф   Х        
       
IX В клас - II срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник Ист.   Ит
кк1
М   БЕЛ   Б   ФВС-М
ФВС2
 
Ит
кк2
 
Вторник   УП -СК
козм.салон 2
Из.изк.   ЧК    
 
Сряда   ФЕ   ФВС
ФВС1
Х   М   Ист.    
 
Четвъртък   Г   Фил.   БЕЛ   Т.Козм.Пр.   Х   М   Цвето.    
 
Петък   Т.Козм.Пр.   Ан.човека   К   АЕ   Ф      
     
X А клас - II срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник БЕЛ   Х   Б   Ист.   И   Ит
кк1
   
Ит
кк2
   
Вторник   УП – ДО   ФЕ   Ф   Г   ЧК    
 
Сряда   Перспектива   М   Матер.   Фил.   Ист.   АЕ    
 
Четвъртък   БЕЛ   Ист.   УП – рус.   Г   Ф   М    
 
Петък   Х   И   Фил.   Б   ФВС
ФВС1
ФВС-М
ФВС1
 
   
X Б клас - II срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник Х   Б   Ист.   ФЕ   М   Г    
 
Вторник   И   Х   М   Ф   Г   БЕЛ   ЧК    
 
Сряда   УП-ТС
фр.салон 2
УП – Фр.
фр.салон 2
ФВС
ФВС1
ФВС-М
ФВС1
 
 
Четвъртък   Фил.   Б   И   Ист.   Ф   Ит
кк1
ТС    
Ит
кк2
 
Петък   АЕ   Ист.   Фил.   БЕЛ      
     
X В клас - II срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник Ист.   Г   Ф   Х   БЕЛ      
   
Вторник   АЕ   Фил.   Х   БЕЛ   Ист.   ЧК    
 
Сряда   Б   РЕ   И   Фил.   Ф   М    
 
Четвъртък   УП-ТС
фр.салон 2
ТС   ФВС
ФВС1
ФВС-М
ФВС1
 
 
Петък   И   М.Т.Фриз.   Б   Ит
кк1
М   Ист.   Г    
  Ит
кк2
 
X Г клас - II срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник Б   И   АЕ   Ист.   ФВС
ФВС1
 
 
Вторник   Рис.   БЕЛ   Фил.   Х   Ф   ЧК    
 
Сряда   Х   Ит
кк1
И   Г   К        
Ит
кк2
УП – ТТКП
козм.салон 2
 
Четвъртък   УП – ТТКП
козм.салон 2
Ист.   Фил.   М   БЕЛ   Ф    
     
Петък   Ист.   К   М   ФЕ   Г   Б   ФВС-М
ФВС1
 
XI А клас - II срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник ДО   Т.О.   И.К.   ФЕ    
 
Вторник   УП – Т.О.
ц-2
ФВС
ФВС2
ЧК    
УП – Т.О.
ц-1
 
Сряда   К.О.   УП -М.ателие
ц-2
     
  УП -М.ателие
ц-2
К.О.      
Четвъртък   БЕЛ   Т.О.   М   Г.О   ЧЕ-пр.   ФВС-М
ФВС2
Петък   БЕЛ   М   УП – ДО    
   
XI Б клас - II срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник УП-ТС
Фриз.салон 1
     
УП-ТС
фр.салон 2
УП – К.
козм.салон 2
 
Вторник   УП-ТС
Фриз.салон 1
УП- Кол.
Фриз.салон 1
ЧК    
УП-ТС
фр.салон 2
УП- Кол.
фр.салон 2
 
Сряда   ЧЕ-пр.   ТС   ФЕ   СТфр    
 
Четвъртък   ТС   М   БЕЛ   УП-К
козм.салон 2
 
     
Петък   Г.О   БЕЛ   М   К   ФВС
ФВС2
ФВС-М
ФВС2
 
XI В клас - II срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник УП – К.
козм.салон 2
УП -кл. и леч.масаж
фр.салон 3
 
 
Вторник   БЕЛ   К   ЧЕ-пр.   М   ЧК    
 
Сряда   УП – К.
козм.салон 2
Уп-Дк    
 
Четвъртък   К   УП -СК
козм.салон 2
ФВС
ФВС2
ФВС-М
ФВС2
 
 
Петък   М   ФЕ   БЕЛ   Г.О      
     
XII А клас - II срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник БЕЛ   Ф.пр.   М   Св.л   ТС
202
ФВС-М
ФВС2
К  
Вторник   Счет.   И   ФВС
ФВС2
Св.л   М   ЧК    
 
Сряда   СТфр
109
И   УП-Счет.   БЕЛ-ЗИП      
К      
Четвъртък   Счет.   И   ЧЕ-пр.   Пп
фр.салон 3
   
Пп
111
   
Петък   УП-ТС
Фриз.салон 1
УП -ТС-ЗИП
Фриз.салон 1
 
  УП – К.
козм.салон 2
УП-К-ЗИП
козм.салон 2
 
XII Б клас - II срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник КМОТ-ОК   БЕЛ   М   ТОТ   Св.л    
 
Вторник   ЧЕ-пр.   ПФКО   ХООТ   М   Св.л   ЧК    
 
Сряда   ЧЕ-пр.   БЕЛ   БЕЛ-ЗИП   КМОТ   ФВС
ФВС2
ФВС-М
ФВС2
Четвъртък   УП-ТОТ
ц-2
Пп
ц-2
   
   
Петък   УП-ТОТ-ЗИП
ц-2
УП-МОТ
ц-1
   
     

I срок на учебна 2020/2021 г.

VIII A клас - I срок
0 1 2 3 4 5 6 7 8
07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник Пр. Фил. Б АЕ Ф
Ит
кк1
Вторник Х БЕЛ М Изк.М.Д. ЧК
Сряда Б М Цвет. ФВС
ФВС1
БЕЛ Ит
кк1
Четвъртък Г Музика М БЕЛ Ист. АЕ
Петък УП -М.ателие
ц-2
Ист. ФВС-М
ФВС1
УП -М.ателие
ц-5
VIII Б клас - I срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник Ист.   Пр.   БЕЛ   Ф   Ит
кк1
Б      
ВПр.
203
   
Вторник   Фил.   Цв.и стил   Хиг.и без.при раб.   Х   АЕ   ЧК    
Ит
кк1
 
Сряда   Ист.   БЕЛ   Проф.обр.фр.   М   Цв.и стил      
ВПр.
203
Цв.и стил
203
   
Четвъртък   Музика   БЕЛ   Проф.обр.фр.   М   УП -М.ст. и визия   ФВС-М
ФВС1
Цв.и стил
107 
УП- АСО
107 
Петък   Б   М   Г   ФВС
ФВС1
АЕ    
   
VIII В клас - I срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник Г   БЕЛ   Ф   М   Проф.обр. козм.
105
Цв.и стил
105
   
УП- Цв. и стил    
Вторник   Ист.   М   Х   БЕЛ   Проф.обр. козм.
105
ЧК    
Проф.образ на м.п.    
Сряда   АЕ   Музика   Б   Хиг.и без.при раб.   ФВС
ФВС1
ФВС-М
ФВС1
Четвъртък   Фил.   М   Ист.   Б   БЕЛ   Цв.и стил
105
   
Проф.образ на м.п.   П.П.И.    
Петък   АЕ   Ит
кк1
Пр.   УП -М.ст. и визия    
  П.П.И.   Ит
кк1
     
VIII Г клас - I срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник АЕ   Пр.   Б   Ф   БЕЛ      
ВПр.    
Вторник   ФВС
ФВС1
Ист.   ВПр.   Г   М   ЧК    
Ит
кк1
 
Сряда   БЕЛ   Музика   М   Матер.   АЕ   ВПр.    
   
Четвъртък   Х   УП -М.ателие
ц-1
   
ОКП
кк1
УП- Десениране      
Петък   М   Б   Ист.   Ит
кк1
Фил.   БЕЛ   ФВС-М
ФВС1
  ВПр.  
IX А клас - I срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник УП -М.ателие
ц-2
Ит
кк1
Г    
УП -М.ателие
ц-1
Ит
кк2
 
Вторник   АЕ   Х   М.Ил.   М   ЧК    
 
Сряда   Цвето.   БЕЛ   Ф   ФВС
ФВС2
ФВС-М
ФВС2
   
   
Четвъртък   ЗБУТ   М   Музика   Комп.   ФЕ   Ист.    
 
Петък   БЕЛ   М   Цвето.   Б   Фил.   Ист.    
   
IX Б клас - I срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник ИППр.   Г   М   БЕЛ   Матер.      
   
Вторник   ФЕ   БЕЛ   Цвето.   Ит
кк1
Ист.   ЧК   ФВС-М
ФВС2
Ит
кк2
Сряда   Музика   Ф   УП Фр.
фр.салон 3
 
 
Четвъртък   АЕ   М   Б   Х   Ист.   Матер.    
 
Петък   ИППр.   М   Фил.   ФВС
ФВС2
ЗБУТ      
     
IX В клас - I срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник БЕЛ   Ист.   М   Фил.   Т.Козм.Пр.   Цвето.    
 
Вторник   Музика   Ист.   Ит
кк1
УП -СК   ЧК    
Ит
кк2
 
Сряда   Г   Х   М   ФЕ   Ф   К   ФВС-М
ФВС2
Четвъртък   УП -СК   ЗБУТ   ФВС
ФВС1
М   Ан.човека    
 
Петък   АЕ   БЕЛ   Б   Т.Козм.Пр.        
       
X А клас - I срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник Г   Ист.   ФЕ   М   ФВС
ФВС1
ФВС-М
ФВС1
Вторник   Ист.   Х   Фил.   Ф   АЕ   ЧК    
 
Сряда   УП – Т.Т.У.Д.
ц-5
Матер.   Г   Музика   Б   Ист.    
УП – Т.Т.У.Д.
ц-1
 
Четвъртък   БЕЛ   Х   Ф   Фил.   Г      
   
Петък   Из.изк.   Б   ДО   М   БЕЛ   Ист.      
     
X Б клас - I срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник ФЕ   ТС   ФВС
ФВС1
Фил.   Х    
 
Вторник   БЕЛ   Ист.   Музика   Г   Ф   ЧК    
 
Сряда   УП-ТС
фр.салон 2
Ист.   Из.изк.   Г   Х   Б    
 
Четвъртък   ТС   Ист.   БЕЛ   Фил.   Б   Ф   М    
 
Петък   М   Ист.   Г   АЕ   ФВС-М
ФВС1
   
     
X В клас - I срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник Х   ТС   Ист.   Фил.   Б   БЕЛ      
   
Вторник   Из.изк.   Музика   ФВС
ФВС1
Ист.   Фил.   ЧК    
 
Сряда   Ф   РЕ   Ист.   Г   М   Х    
 
Четвъртък   БЕЛ   Г   М   УП-ТС
фр.салон 2
ФВС-М
ФВС1
 
 
Петък   Б   Модни тенденции във фризьорството   Ф   Г   Ист.   АЕ    
   
X Г клас - I срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник Кср   ФВС
ФВС1
Ист.   Г   Б   М    
 
Вторник   АЕ   Музика   Г   Ф   Б   ЧК    
 
Сряда   Фил.   Из.изк.   Ист.   БЕЛ   К   М    
 
Четвъртък   Рис.   Фил.   Х   Ист.   Ф   ФВС-М
ФВС1
   
   
Петък   Ист.   БЕЛ   Х   К   ФЕ   Г    
   
XI А клас - I срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник БЕЛ   И.К.   ДО   ЧЕ-пр.   ФВС-М
ФВС2
Вторник   УП – Т.О.
ц-2
Т.О.   И.К.   ЧК    
УП – Т.О.
ц-1
 
Сряда   К.О.   М   УП -М.ателие
ц-2
   
  УП -М.ателие
ц-2
К.О.    
Четвъртък   Т.О.   УП – ДО   ФВС
ФВС2
БЕЛ      
   
Петък   ФЕ   М   Г.О   УП – ДО    
   
XI Б клас - I срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник Рис.   К   БЕЛ   УП-К
козм.салон 2
 
     
Вторник   УП-ТС
Фриз.салон 1
УП- Кол.
Фриз.салон 1
ЧК    
УП-ТС
фр.салон 2
УП- Кол.
фр.салон 2
 
Сряда   ТС   ЧЕ-пр.   М        
УП – К.
козм.салон 2
 
Четвъртък   ФЕ   БЕЛ   К   ТС   ФВС
ФВС2
ФВС-М
ФВС2
Петък   Г.О   М   УП-ТС
Фриз.салон 1
 
  УП-ТС
фр.салон 2
 
XI В клас - I срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник ЧЕ-пр.   М   Кл. и леч.масаж   УП -кл. и леч.масаж
фр.салон 3
 
 
Вторник   УП -СК
козм.салон 2
ФЕ   ФВС
ФВС2
ЧК    
 
Сряда   УП – К.
козм.салон 2
БЕЛ   ФВС-М
ФВС2
 
 
Четвъртък   М   К   БЕЛ   Г.О      
   
Петък   УП – К.
козм.салон 2
К    
   
XII А клас - I срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник УП-ТС
Фриз.салон 1
М   Ф.пр.    
УП – К.
козм.салон 2
 
Вторник   БЕЛ   И   Св.л   ТС   ЧК    
К
202
 
Сряда   ЧЕ-пр.   СТфр   Св.л   М   Счет.      
К
204
   
Четвъртък   Счет.   И   УП -ТС-ЗИП
Фриз.салон 1
Пп
фр.салон 3
   
УП-К-ЗИП
козм.салон 2
Пп
козм.салон 2
   
Петък   УП-Счет.   БЕЛ-ЗИП   И   ФВС
ФВС2
ФВС-М
ФВС2
 
XII Б клас - I срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник Св.л   М   БЕЛ-ЗИП   ТОТ   ФВС
ФВС2
ФВС-М
ФВС2
 
 
Вторник   КМОТ-ОК   БЕЛ   УП-ТОТ-ЗИП
ц-2
ЧК    
 
Сряда   ЧЕ-пр.   Св.л   ХООТ   М   КМОТ   БЕЛ    
 
Четвъртък   УП-ТОТ
ц-2
Пп
ц-2
   
   
Петък   ЧЕ-пр.   ПФКО   УП-МОТ
ц-1