Изберете страница

Разписание на часовете

II срок на учебна 2023/2024 г.

VIII А клас
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник Х  Изк.М.Д.  Ф  БЕЛ  Ит
кк2
 
   
Вторник   Из.изк.  ФВС
ФВС2
БЕЛ  М  История  Пр.  ЧК   
 
Сряда   АЕ  ФВС
ФВС2
БЕЛ  География  Фил.  М   
 
Четвъртък     УП -М.ателие
ц-1
   
Ит
кк2
УП -М.ателие
ц-2
   
Петък   АЕ  Рис.  История  М  Б  Ф  ФВС-М
ФВС2
 
VIII Б клас
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник История  Ит
кк2
БЕЛ  Ф  Цв.и стил  ВПр.
Т.Г.П.
 
Проф.обр.фр.  ВПр.   
Вторник   Фил.  ВПр.
Т.Г.П.
ФВС
ФВС2
Пр.  Х  М  ЧК   
Ит
кк2
 
Сряда   География  ФВС
ФВС2
Б  М  БЕЛ  Цв.и стил     
   
Четвъртък   УП- АСО
Т.Г.П.
М  АЕ  ФВС-М
ФВС2
 
УП -М.ст. и визия
Фриз.салон 1
 
Петък   История  Ф  БЕЛ  Цветознание Из.изк.  АЕ   
  Проф.обр.фр.   
VIII В клас
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник БЕЛ  Ф  Х  Цв.и стил  География  ФВС-М
ФВС2
   
Ит
кк2
   
Вторник   АЕ  М  УП -М.ст. и визия  ЧК   
УП- Студио М.П.
Педикюр
 
Сряда   ФВС
ФВС2
М  История  Цв.и стил
104
Фил.  БЕЛ   
ИППр.   
Четвъртък   М  История  ФВС
ФВС2
Проф.обр. козм.  БЕЛ  ВПр.  Из.изк.   
Проф.образ на м.п.
Педикюр
 
Петък   АЕ  Б  Проф.обр. козм.  Ф  Ит
кк2
Пр.   
  Проф.образ на м.п.
Педикюр
ИППр.   
VIII Г клас
0 1 2 3 4 5 6 7 8
07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник Ит
кк2
АЕ БЕЛ Ф Х ФВС-М
ФВС2
Изобразително студио
Вторник УП -М.ателие
ц-5
БЕЛ ЧК
УП -М.ателие
ц-2
Сряда АЕ М ФВС
ФВС2
История БЕЛ Б
Четвъртък ВПр. Матер. История ФВС
ФВС2
М
Ит
кк2
Петък География Из.изк. М Фил. Пр. Ф
VIII Д клас
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник М  География  Ф  ФВС
ФВС2
АЕ  БЕЛ   
 
Вторник   БЕЛ  История  ВПр.  АЕ  ЧК  ФВС-М
ФВС2
Сряда   УП -М.ателие
ц-6
Матер.     
   
Четвъртък   Х  М  История  БЕЛ  Из.изк.     
   
Петък   ФВС
ФВС2
М  Б  Ф  Ит
кк2
Пр.  Фил.   
   
IX А клас
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник АЕ  География  УП -М.Илюстр.  М  Из.изк.   
 
Вторник   УП – Рисуване     Б  БЕЛ  ФЕ  ЧК  ФВС-М
ФВС1
Сряда   Фил.  Ф  Комп.  История  Х  ФВС
ФВС2
Ит
кк2
 
   
Четвъртък   БЕЛ  Рис.  ФВС
ФВС2
М  История     
Ит
кк2
 
Петък   УП -М.ателие
ц-6
М     
  УП -М.ателие
ц-1
   
IX Б клас
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник УП- АСО
Т.Г.П.
   
УП Фр.
фр.салон 2
   
Вторник   ИППр.  БЕЛ  ФВС
ФВС2
История  Из.изк.  ЧК   
 
Сряда   БЕЛ  Б  Т.гр. и Перука
Т.Г.П.
Фил.  ФВС
ФВС2
Ф  М   
Ит
кк2
 
Четвъртък   Цветоанализ  М  География  УП – Т.Г.Перуки
Т.Г.П.
ИППр.  ФЕ  ФВС-М
ФВС2
Матер. 
Петък   Х  История  Ит
кк2
М  АЕ     
  Матер.     
IX В клас
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник Б  ФВС
ФВС2
Т.Козм.Пр.  Ит
кк2
М     
Ит
кк2
ТС
205
Ан. и физ.ч.тяло     
Вторник   Ан.човека  К  Цветоанализ  История  АЕ  ЧК   
УП- Студио М.П.
Педикюр
 
Сряда   БЕЛ  Ф  ЗБУТ
108
Из.изк.  ФЕ  ФВС-М
ФВС2
Четвъртък   УП -СК
козм.салон 
География  М  Х  БЕЛ   
УП- Студио М.П.
Педикюр
Т.П. в М.П.Д.
Педикюр
 
Петък   УП -СК
козм.салон 
История  ФВС
ФВС2
Фил.  М     
  Изобр..техники за д.м.п.
Педикюр
   
IX Г клас
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник УП -М.ателие
ц-6
География  ФВС-М
ФВС2
 
УП -М.ателие
ц-2
 
Вторник   История  М  Фил.  ВПр.  Х  ЧК   
 
Сряда   М  ФЕ  Ф  ЗБУТ
108
УП – Пр.М.вШ.Пр.
ц-5
 
Ит
кк2
   
Четвъртък   Б  ФВС
ФВС2
БЕЛ  АЕ  Ит
кк2
   
УП – Пр.М.вШ.Пр.
ц-5
 
Петък   М  ФВС
ФВС2
Кроене  История  БЕЛ  Из.изк.   
   
X А клас
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник УП -М.ателие
ц-5
Б  Матер.  История  ФВС-М
ФВС1
 
УП -М.ателие
ц-1
 
Вторник     Х  ФЕ  Ф  География  ЧК   
Ит
кк2
 
Сряда   БЕЛ  Б  История  М  Х  Фил.   
 
Четвъртък   История  Ф  И  Перспектива  ФВС
ФВС1
АЕ   
 
Петък   М  Фил.  И  География  ФВС
ФВС1
БЕЛ  Ит
кк2
 
     
X Б клас
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник М  Б  История  БЕЛ  Фил.     
   
Вторник   Х  ФВС
ФВС1
Ф  УП- АСО
Т.Г.П.
ЧК   
Ит
кк2
УП Фр.
фр.салон 2
 
Сряда   Б  АЕ  М  И  УП – Т.Г.Перуки
Т.Г.П.
ФВС-М
ФВС1
УП-ТС
фр.салон 2
Четвъртък   ФВС
ФВС1
Фил.  География  Ф  БЕЛ  История  И   
 
Петък   География  Ит
кк2
История  Х  ФЕ     
  ТС     
X В клас
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник УП -СК
козм.салон 
Б  История  Х  Ит
кк2
И   
УП- Студио М.П.
Педикюр
Матер.   
Вторник   Б  И  БЕЛ  Ф  Фил.  География  ЧК   
 
Сряда   История  М  БЕЛ  К  К     
УП по специалността
Педикюр
   
Четвъртък   АЕ  Х  Рис.  Ф  ФВС
ФВС2
География   
Ит
кк2
 
Петък   Фил.  М  ФЕ  История  ФВС
ФВС2
ФВС-М
ФВС2
 
   
X Г клас
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник История  БЕЛ  ПМШПр.  Б  Х  Фил.   
 
Вторник   И  АЕ  ФВС
ФВС1
М  Ф  ЧК   
 
Сряда     История  Фил.  Х  БЕЛ  Б  И   
Ит
кк2
 
Четвъртък   ФЕ  М  География  История  Ф  ФВС
ФВС1
ФВС-М
ФВС1
Петък   Ит
кк2
География  УП – Пр.М.вШ.Пр.
ц-5
   
    УП – Пр.М.вШ.Пр.
ц-2
   
XI А клас
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник ФЕ  М  УП – Т.О.
ц-1
 
УП – Т.О.
ц-5
 
Вторник   К.О.
202
ДО  ЧК   
К.О.   
Сряда   УП -М.ателие
ц-1
УП – ДО  ФВС
ФВС1
ФВС-М
ФВС1
   
УП -М.ателие
ц-5
   
Четвъртък   БЕЛ  И.К.  ФВС
ФВС1
Т.О.  Г.О  М   
 
Петък   Т.О.  БЕЛ  ЧЕ-пр.  УП – ДО   
   
XI Б клас
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник БЕЛ  ЧЕ-пр.  ФЕ       
     
Вторник   УП – ТС
фр.салон 2
К
209
ЧК   
К.Графика
кк1
История на изкуството  Т.гр. и Перука
Т.Г.П.
Склуптура  УП – Скулптура   
Сряда   УП- Кол.
фр.салон 2
М  СТфр  УП – К.
козм.салон 
 
УП- АСО
Т.Г.П.
Т.гр. и Перука
Т.Г.П.
Т.гр. и Перука
Т.Г.П.
Фр.   
Четвъртък   М  ФВС
ФВС1
БЕЛ  Г.О  ТС
202
ТС
204
 
УП Фр.
фр.салон 2
 
Петък   УП-ТС
фр.салон 2
ТС
202
ФВС
ФВС1
ФВС-М
ФВС1
  УП – Т.Г.Перуки
Т.Г.П.
Живопис 
XI В клас
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник К
111
К
111
УП – К.
козм.салон 
ФВС-М
ФВС1
ОРСреда  Рис.  УП по специалността
Педикюр
Вторник   БЕЛ  К
109
Г.О  ФВС
ФВС1
М  ЧК   
ТС   
Сряда   УП – К.
козм.салон 
     
УП по специалността
Педикюр
Заб.по кожата и ноктите
109
     
Четвъртък   ЧЕ-пр.  ФВС
ФВС1
УП -кл. и леч.масаж
козм.салон 
УП -СК
козм.салон 
 
Пр.Ет.  Матер.  БП
кк1
Естетика и стил
111
 
Петък   ФЕ  К
111
БЕЛ  М  УП – Д.К.
Т.Г.П.
 
  ТС  УП- Студио М.П.
Педикюр
 
XI Г клас
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник УП – Ком.графика
кк1
Г.О  М  УП -М.ателие
ц-6
 
 
Вторник   ФЕ  М  БЕЛ  ФВС
ФВС1
ЧК   
 
Сряда   Комп.  УП – КПДТ
кк1
Строеж на тъканите  УП – Рисуване     ФВС-М
ФВС1
 
 
Четвъртък   УП – Рисуване     ЧЕ-пр.  ПМТПр.  Проектиране и десен.на тъкани     
   
Петък   Цветознание  УП – КПДТ
кк1
ФВС
ФВС1
БЕЛ  Т.Б.Печатане  Т.Б.Печатане   
   
XII А клас
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник К.О.  БЕЛ  М  ФВС
ФВС1
ФЕ   
 
Вторник   М  Г.О  ФВС
ФВС1
ЧЕ-пр.  Т.О.  ЧК   
 
Сряда   УП – ДО  БЕЛ – РП  УП – Ком.графика
кк1
 
УП – Т.О.
ц-1
УП -М.ателие
ц-1
 
Четвъртък   УП – Т.О.
ц-5
УП -М.ателие
ц-5
ДО   
УП – Ком.графика
кк1
 
Петък   УП – ДО  БЕЛ  Т.О.  ФВС-М
ФВС1
   
     
XII Б клас
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник БЕЛ  М  ТС  ФВС-М
ФВС1
   
Счет.
кк1
ОРСК
109
   
Вторник   УП-ТС
Фриз.салон 1
ЧК   
УП -СК
козм.салон 
УП – К.
козм.салон 
 
Сряда   Ф.пр.  ТС
207
ФВС
ФВС1
ЧЕ-пр.  БЕЛ – РП   
К  К   
Четвъртък   УП -ОРСК
фр.салон 2
ФЕ  Орг.раб.студ.кр.  ФВС
ФВС1
М   
К
206
К
201
УП-Счет.
кк1
 
Петък   МИР  БЕЛ  Г.О  С.О.
кк1
СТфр  УП Фр.
фр.салон 2
УП -СТФр.
фр.салон 2
 
  К
206
УП – К.
козм.салон 
 

Разписание на часовете за учебната 2023/2024 за втори учебен срок

1 1 час 8:00 –  8:45
2 2 час 8:55 – 9:40
3 3 час 9:50 – 10:35
4 Голямо междучасие 10:35 – 11:05
5 4 час 11:05 – 11:50
6 5 час 12:00 – 12:45
7 6 час 12:55 – 13:40
8 7 час 13:50 – 14:35
  1.  Учебните занятия започват в 8:00 часа
  2. Учебния час е с продължителност – 45 минути
  3. Голямото междучасие  е от 10:35 – 11:05 часа с продъжителност 30 минути

I срок на учебна 2023/2024 г.

VIII А клас
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник Фил.  Б  ФВС
ФВС2
Ф  БЕЛ  Ит
кк2
 
   
Вторник   Цветознание  Изк.М.Д.  М  История  Пр.  ЧК  ФВС-М
ФВС2
Сряда   АЕ  География  М  ФВС
ФВС2
БЕЛ     
   
Четвъртък     УП -М.ателие
ц-1
 
Ит
кк2
УП -М.ателие
ц-2
 
Петък   Б  Х  АЕ  М  История  БЕЛ   
   
VIII Б клас
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник История  ВПр.
Т.Г.П.
БЕЛ  М  Ф  Цв.и стил  ФВС-М
ФВС2
 
Проф.обр.фр.   
Вторник   БЕЛ  ФВС
ФВС2
Пр.  ВПр.
Т.Г.П.
М  ЧК   
Ит
кк2
 
Сряда   География  ФВС
ФВС2
БЕЛ  Фил.  М  Цв.и стил  Б   
 
Четвъртък   УП- АСО
Т.Г.П.
Б  АЕ   
УП -М.ст. и визия
Фриз.салон 1
 
Петък   Ит
кк2
История  Х  Рис.  АЕ     
  Хиг.и без.при раб.  Проф.обр.фр.
107 
   
VIII В клас
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник БЕЛ  Ф  Хиг.и без.при раб.  Цв.и стил  ФВС-М
ФВС2
   
Ит
кк2
   
Вторник   АЕ  М  Б  УП -М.ст. и визия  ЧК   
УП- Студио М.П.
Педикюр
 
Сряда   ФВС
ФВС2
М  История  Проф.обр. козм.  БЕЛ  Б  Фил.   
Проф.образ на м.п.
104
 
Четвъртък   М  История  ФВС
ФВС2
Проф.обр. козм.  БЕЛ  Ит
кк2
Пр.   
Проф.образ на м.п.
Педикюр
ИППр.   
Петък   АЕ  Цв.и стил  География  УП -М.ст. и визия  Х   
  ИППр.
109
УП- Студио М.П.
Педикюр
 
VIII Г клас
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник Ит
кк2
История  Х  АЕ  Ф  БЕЛ  ФВС-М
ФВС2
Матер. 
Вторник   УП -М.ателие
ц-5
ЧК   
УП -М.ателие
ц-2
 
Сряда   АЕ  М  ФВС
ФВС2
БЕЛ  Матер.  Б   
Ит
кк2
 
Четвъртък   ВПр.  М  Пр.  ФВС
ФВС2
География     
   
Петък   История  М  Б  БЕЛ  Фил.     
     
VIII Д клас
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник АЕ  Фил.  БЕЛ  ФВС
ФВС2
М  Ф   
 
Вторник   ВПр.  АЕ  ФВС
ФВС2
БЕЛ  ЧК   
 
Сряда   УП -М.ателие
ц-6
   
   
Четвъртък   История  Б  География  Матер.  Ит
кк2
М     
   
Петък   БЕЛ  М  История  Х  Пр.  Б  ФВС-М
ФВС2
 
IX А клас
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник АЕ  М  Цветоанализ  География  М.Ил.   
 
Вторник   ФЕ  Б  История  БЕЛ  ФВС
ФВС2
ЧК  ФВС-М
ФВС1
Сряда   Фил.  Ф  Х  ЗБУТ
108
М  История  Ит
кк2
 
   
Четвъртък   Х  Цветоанализ  М  ФВС
ФВС2
БЕЛ     
Ит
кк2
 
Петък   УП -М.ателие
ц-6
   
  УП -М.ателие
ц-1
   
IX Б клас
0 1 2 3 4 5 6 7 8
07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник ИППр. М УП- АСО
Т.Г.П.
УП Фр.
фр.салон 2
Вторник БЕЛ Фил. ФВС
ФВС2
История Х ЧК
Сряда Аксесоари
ц-2
УП – Акс.
ц-2
Б Ф ЗБУТ
108
М ФВС
ФВС2
ФВС-М
ФВС2
Матер. Ит
кк2
Четвъртък Цветоанализ М Х БЕЛ География ФЕ
Петък ИППр. История АЕ Ит
кк2
Матер.
IX В клас
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник Б  ФВС
ФВС2
География  Т.Козм.Пр.  М  Ит
кк2
   
Матер.
205
Ан. и физ.ч.тяло     
Вторник   Ан.човека  К  Цветоанализ  Т.Козм.Пр.  АЕ  ЧК   
УП- Студио М.П.
Педикюр
Т.П. в М.П.Д.
Педикюр
 
Сряда   БЕЛ  Ф  История  Х  ФЕ   
 
Четвъртък   УП -СК
козм.салон 
История  М  Х  БЕЛ  ФВС-М
ФВС2
УП- Студио М.П.
Педикюр
Петък   УП -СК
козм.салон 
ФВС
ФВС2
Фил.  М     
  Изобр..техники за д.м.п.
Педикюр
Ит
кк2
   
IX Г клас
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник УП -М.ателие
ц-6
ПМШПр.   
УП -М.ателие
ц-2
   
Вторник   История  М  Х  Фил.  ВПр.  ЧК   
 
Сряда   М  Х  ФЕ  Ф  БЕЛ     
ПМШПр.   
Четвъртък   Б  География  Кроене  АЕ  ФВС
ФВС2
ФВС-М
ФВС2
 
 
Петък   М  Ит
кк2
История  ПМШПр.  ФВС
ФВС2
БЕЛ   
  Матер.  Ит
кк2
 
X А клас
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник ФЕ  Из.изк.  География  История  Матер.  ФВС-М
ФВС1
 
 
Вторник   ДО  Х  АЕ  Ф  География  ЧК   
 
Сряда   Х  Фил.  М  История  Б  БЕЛ   
 
Четвъртък   УП – ДО  Ф  История  ФВС
ФВС1
География  УП – Рисуване      
 
Петък   М  Фил.  История  Б  ФВС
ФВС1
БЕЛ     
     
X Б клас
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник М  Б  История  БЕЛ  Фил.     
   
Вторник   Х  М  Ф  География  ФВС
ФВС1
История  ЧК   
 
Сряда   География  АЕ  Из.изк.  Аксесоари
ц-2
УП – Акс.
ц-2
Фр.  ФВС-М
ФВС1
УП-ТС
фр.салон 2
УП Фр.
фр.салон 2
Четвъртък   ФВС
ФВС1
Фил.  Б  Ф  БЕЛ  История     
   
Петък   География  Т.гр. и Перука
Т.Г.П.
Перспектива
208 
Х  ФЕ  История   
  ТС  ТС   
X В клас
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник Х  УП -СК
козм.салон 
Кср
205
География  Б  История     
ТС  ТС     
Вторник   Б  География  БЕЛ  Ф  Фил.  Из.изк.  ЧК   
 
Сряда   История  М  БЕЛ  К  К  Рис.   
УП по специалността
Педикюр
УП- Студио М.П.
Педикюр
 
Четвъртък   География  ФВС
ФВС2
История  Х  Ф  АЕ   
 
Петък   ФЕ  Фил.  М  История  ФВС
ФВС2
ФВС-М
ФВС2
 
   
X Г клас
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник История  БЕЛ  Х  Фил.  Б     
   
Вторник   АЕ  История  М  География  Ф  ЧК   
 
Сряда   ФЕ  Фил.  Х  История  ФВС
ФВС1
ФВС-М
ФВС1
 
 
Четвъртък   УП -М.ателие
ц-6
География  М  Ф  Б   
УП -М.ателие
ц-5
 
Петък   История  Из.изк.  БЕЛ  ФВС
ФВС1
География  УП – Пр.М.вШ.Пр.
ц-5
 
  УП – Пр.М.вШ.Пр.
ц-2
 
XI А клас
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник И.К.  ДО  УП – Т.О.
ц-1
ФВС-М
ФВС1
УП – Т.О.
ц-5
Вторник   К.О.  ФВС
ФВС1
ЧЕ-пр.  ЧК   
К.О.
202
 
Сряда   М  БЕЛ  УП – ДО  Г.О  УП -М.ателие
ц-1
 
УП -М.ателие
ц-5
 
Четвъртък   ФЕ  И.К.  М  Т.О.  ФВС
ФВС1
   
   
Петък   БЕЛ  Т.О.  УП – ДО     
     
XI Б клас
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник БЕЛ  ЧЕ-пр.  М  ФВС
ФВС1
ФВС-М
ФВС1
   
   
Вторник   УП – ТС
фр.салон 2
К
202
К
202
ЧК   
К.Графика
кк1
История на изкуството  Т.гр. и Перука
Т.Г.П.
Склуптура  УП – Скулптура   
Сряда   Рис.  УП- Кол.
фр.салон 2
ТС
209
УП – К.
козм.салон 
 
УП- АСО
Т.Г.П.
История на изкуството  Фр.  Живопис  Т.гр. и Перука
Т.Г.П.
Т.гр. и Перука
Т.Г.П.
 
Четвъртък   М  ФВС
ФВС1
БЕЛ  Г.О  ТС  ТС
209
 
УП Фр.
фр.салон 2
 
Петък   ФЕ  УП-ТС
фр.салон 2
 
  УП – Т.Г.Перуки
Т.Г.П.
 
XI В клас
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник Кл.масаж  УП – К.
козм.салон 
 
ОРСреда
201
Рис.
201
УП по специалността
Педикюр
 
Вторник   М  ФВС
ФВС1
К  БЕЛ  Г.О  ЧК   
БП
208 
 
Сряда   УП – К.
козм.салон 
ФЕ   
УП по специалността
Педикюр
Заб.по кожата и ноктите
109
 
Четвъртък   БЕЛ  К  ФВС
ФВС1
УП -кл. и леч.масаж
козм.салон 
УП -СК
козм.салон 
 
ТС
102
Пр.Ет.  Матер.  БП  Естетика и стил
201
 
Петък   ЧЕ-пр.  К  К  М  ФВС-М
ФВС1
   
  УП- Студио М.П.
Педикюр
   
XI Г клас
  0 1 2 3   5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник УП – Ком.графика
кк1
Г.О  ЧЕ-пр.     
   
Вторник   БЕЛ  ФВС
ФВС1
УП -М.ателие
ц-6
М  ЧК   
 
Сряда   УП – Рисуване     ФЕ  УП – КПДТ
кк1
Т.Б.Печатане   
 
Четвъртък   Комп.  УП – КПДТ
кк1
ФВС
ФВС1
ПМТПр.  Проектиране и десен.на тъкани     
   
Петък   УП – Рисуване     М  БЕЛ  Строеж на тъканите  Цветознание  Т.Б.Печатане  ФВС-М
ФВС1
 
XII А клас
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник М  К.О.  УП – ДО  БЕЛ – РП     
   
Вторник   ЧЕ-пр.  БЕЛ  Т.О.  М  ФВС
ФВС1
ЧК   
 
Сряда   УП – Ком.графика
кк1
ФВС
ФВС1
УП – ДО   
УП – Т.О.
ц-1
УП -М.ателие
ц-1
 
Четвъртък   БЕЛ  Г.О  ДО  Т.О.   
 
Петък   УП – Т.О.
ц-5
УП -М.ателие
ц-5
ФЕ  ФВС-М
ФВС1
 
  УП – Ком.графика
кк1
 
XII Б клас
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник БЕЛ  М  ТС  ТС       
Счет.
201
К
201
   
Вторник   УП-ТС
Фриз.салон 1
ЧК   
УП -СК
козм.салон 
УП – К.
козм.салон 
 
Сряда   УП -ОРСК
фр.салон 2
СТфр  ФВС
ФВС1
ЧЕ-пр.  БЕЛ – РП   
К  К  ОРСК
109
 
Четвъртък   ФЕ  БЕЛ  М  Орг.раб.студ.кр.  Г.О  ФВС
ФВС1
ФВС-М
ФВС1
УП-Счет.
кк1
Петък   УП -СТФр.
фр.салон 2
УП Фр.
фр.салон 2
Ф.пр.  МИР  С.О.  ТС  ТС   
  К  К  УП – К.
козм.салон 
 

Разписание на часовете за учебната 2023/2024 за първи учебен срок

1 1 час 8:00 –  8:45
2 2 час 8:55 – 9:40
3 3 час 9:50 – 10:35
4 Голямо междучасие 10:35 – 11:05
5 4 час 11:05 – 11:50
6 5 час 12:00 – 12:45
7 6 час 12:55 – 13:40
8 7 час 13:50 – 14:35
  1.  Учебните занятия започват в 8:00 часа
  2. Учебния час е с продължителност – 45 минути
  3. Голямото междучасие  е от 10:35 – 11:05 часа с продъжителност 30 минути