Изберете страница

Разписание на часовете

II срок на учебна 2021/2022 г.

VIII A клас - II срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник Х  БЕЛ  М  ФВС
ФВС1
Ист.  Ф   
 
Вторник   АЕ  М  БЕЛ  Б  Г  ЧК   
 
Сряда   Рис.  М  Пр.  Ист.  Ф  АЕ   
 
Четвъртък   Из.изк.  Ит
кк1
ФВС
ФВС1
Изк.М.Д.  Фил.  БЕЛ   
Ит
кк2
 
Петък   УП -М.ателие
ц-1
ФВС-М
ФВС1
   
  УП -М.ателие
ц-2
   
VIII Б клас - II срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник БЕЛ  ВПр.  Цв.и стил  ФВС
ФВС1
Ф       
Проф.обр.фр.
204
     
Вторник   Из.изк.  М  Ф  ФВС
ФВС1
БЕЛ  ЧК   
 
Сряда   М  Цв.и стил  АЕ  Рис.  Ист.  ВПр.   
ВПр.
203
Проф.обр.фр.
203
 
Четвъртък   Ит
кк1
Х  Пр.  М  Г  АЕ  ФВС-М
ФВС1
Ит
кк2
Петък   Б  Фил.  Ист.  БЕЛ  УП- АСО
Т.Г.П.
 
  УП -М.ст. и визия   
VIII В клас - II срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник Фил.  Проф.обр. козм.  ФВС
ФВС1
АЕ  Ф     
Проф.образ на м.п.
Педикюр
   
Вторник   Х  Ф  ФВС
ФВС1
УП -М.ст. и визия  ЧК   
УП- Студио М.П.
Педикюр
 
Сряда   Из.изк.  Проф.обр. козм.  Пр.  М  БЕЛ  Ит
кк1
 
Проф.образ на м.п.
Педикюр
Ит
кк2
 
Четвъртък   М  Б  БЕЛ  АЕ  Ист.  Цв.и стил   
П.П.И.
Педикюр
 
Петък   ВПр.  Цв.и стил  М  Ист.  БЕЛ  Г  ФВС-М
ФВС1
 
  П.П.И.
Педикюр
 
VIII Г клас - II срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник УП -М.ателие
ц-2
ФВС-М
ФВС1
   
УП -М.ателие
ц-5
   
Вторник   Пр.  БЕЛ  М  ФВС
ФВС1
Ф  ЧК   
 
Сряда   Х  Фил.  Матер.  Из.изк.  М  Б  Г   
Ит
кк2
 
Четвъртък   АЕ  Ф  ФВС
ФВС1
БЕЛ  Ит
кк1
Ист.   
Из.студио   
Петък   ВПр.  АЕ  Ист.  БЕЛ  М   
   
IX А клас - II срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник ФЕ  Х  М  Ист.  Г  Ит
кк1
 
Ит
кк2
 
Вторник   Б  Из.изк.  Рис.  УП -М.Илюстр.  ФВС
ФВС1
ЧК   
 
Сряда   М  Х  БЕЛ  ФВС
ФВС1
УП – рус.   
 
Четвъртък   УП -М.ателие
ц-2
     
УП -М.ателие
ц-5
     
Петък   АЕ  Ф  Ист.  Фил.  М  БЕЛ  ФВС-М
ФВС1
 
IX Б клас - II срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник ИППр.  Ист.  БЕЛ  Б  АЕ   
 
Вторник   М  ФВС
ФВС1
Из.изк.  Цвето.  Фил.  Х  ЧК   
 
Сряда   Матер.  УП Фр.
Фриз.салон 1
ФВС
ФВС1
ФВС-М
ФВС1
УП- АСО
Т.Г.П.
Четвъртък   ИППр.  М  Матер.  Ит
кк1
Х  Ист.     
УП – Т.Г.Перуки
Т.Г.П.
Ит
кк2
   
Петък   М  Г  ФЕ  БЕЛ  Ф     
     
IX В клас - II срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник М  Б  К  Фил.  Ит
кк1
БЕЛ   
Ан. и физ.ч.тяло
104
Т.П. в М.П.Д.
Педикюр
 
Вторник   ФВС
ФВС1
Т.Козм.Пр.  БЕЛ  Х  Ист.  М  ЧК   
Изобр..техники за д.м.п.
Педикюр
 
Сряда   АЕ  Из.изк.  Цвето.  Ан.човека  ФЕ   
Ит
кк1
Изобр..техники за д.м.п.
Педикюр
 
Четвъртък   УП -СК  ФВС
ФВС1
ФВС-М
ФВС1
 
УП- Студио М.П.
Педикюр
 
Петък   Г  Х  Т.Козм.Пр.  Ф  М  Ист.     
  ТС
Педикюр
   
IX Г клас - II срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник АЕ  М  Ист.  Г  БЕЛ  ВПр.   
   
Вторник   УП – Пр.М.Ш.Промишленост
ц-2
Х  Ист.  ФЕ  ЧК  ФВС-М
ФВС1
УП- ПМТПр. 
Сряда   ВПр.  Из.изк.  БЕЛ  Х  М     
ОКП
кк1
ВПр.   
Четвъртък   ФВС
ФВС1
УП -М.ателие
ц-1
 
УП- Десениране   
Петък   Фил.  Ит
кк1
Б  Кроене  Ф  М     
  ВПр.  Ит
кк1
   
X А клас - II срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник Перспектива  И  М  Х  Фил.  Ист.  БЕЛ  ФВС-М
ФВС1
Вторник   УП – Т.Т.У.Д.
ц-1
ФВС
ФВС2
Б  Ф  ЧК   
УП – Т.Т.У.Д.
ц-5
 
Сряда   БЕЛ  Б  Матер.  АЕ  Ист.   
 
Четвъртък   ФЕ  Г  Х  Фил.  Ф  М   
 
Петък   Ит
кк1
И  ФВС
ФВС2
Г  Ист.       
  Ит
кк2
     
X Б клас - II срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник М  Х  Ист.  БЕЛ  ФЕ   
 
Вторник   Ит
кк1
И  Б  Ф  Г  Ист.  ЧК   
Ит
кк2
 
Сряда   БЕЛ  Г  АЕ  Фил.  ФВС
ФВС2
Б   
 
Четвъртък   И  ТС  Х  Фил.  Ист.  М  Ф   
 
Петък   УП-ТС
фр.салон 2
УП Фр.
фр.салон 2
ФВС
ФВС2
ФВС-М
ФВС2
   
     
X В клас - II срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник К  И  АЕ  Х  ФВС-М
ФВС1
 
 
Вторник   Ист.  Б  Г  М  Ф  ФВС
ФВС2
ЧК   
 
Сряда   Г  Ит
кк1
ФЕ  ФВС
ФВС2
Ист.     
Ит
кк2
   
Четвъртък   Х  Фил.  Ист.  БЕЛ  Ф  УП -СК
козм.салон 
 
 
Петък   Б  М  Фил.  Рис.  БЕЛ  И   
   
XI А клас - II срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник Т.О.  Г.О  ФВС
ФВС2
ФЕ  М     
   
Вторник   И.К.  М  БЕЛ  К.О.  ЧК   
К.О.
202
 
Сряда   УП – Т.О.
ц-2
УП -М.ателие
ц-2
ФВС-М
ФВС2
 
УП – Т.О.
ц-1
УП -М.ателие
ц-1
 
Четвъртък   ДО  Т.О.  БЕЛ  ФВС
ФВС2
 
 
Петък   ЧЕ-пр.  УП – ДО   
   
XI Б клас - II срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник УП – К.
козм.салон 
УП-ТС
фр.салон 2
ФВС-М
ФВС2
УП- Кол.
фр.салон 3
УП-ТС
фр.салон 3
Вторник   ЧЕ-пр.
202
М  БЕЛ  Г.О  ЧК   
ЧЕ-пр.   
Сряда   ФЕ  ФВС
ФВС2
К  БЕЛ  ТС   
АЕ
107 
 
Четвъртък   СТфр  УП-ТС
фр.салон 2
УП- Кол.
фр.салон 2
 
УП-ТС
фр.салон 3
УП – К.
Т.Г.П.
 
Петък   ТС  СТфр  ФВС
ФВС2
М       
       
XI В клас - II срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник БЕЛ  К  М  Г.О     
   
Вторник   ФЕ  ЧЕ-пр.  ФВС
ФВС2
БЕЛ
206
ЧК   
 
Сряда   УП – К.
козм.салон 
УП -кл. и леч.масаж
козм.салон 
 
 
Четвъртък   УП – ДК
козм.салон 
К  М  ФВС
ФВС2
   
   
Петък   УП -СК
козм.салон 
УП – К.
козм.салон 
ФВС-М
ФВС2
 
XII А клас - II срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник УП – Т.О.
ц-1
УП -М.ателие
ц-1
ФВС
ФВС2
ФВС-М
ФВС2
 
УП – Ком.графика
кк1
 
Вторник   БЕЛ  УП – Ком.графика
кк1
ЧК   
УП – Т.О.
ц-2
УП -М.ателие
ц-2
 
Сряда   Т.О.  М  Г.О  БЕЛ  УП – ДО     
   
Четвъртък   К.О.  М  ЧЕ-пр.  УП – ДО   
К.О.
206
 
Петък   ФЕ  Т.О.  БЕЛ  ДО   
   
XII Б клас - II срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник ЧЕ-пр.  СТфр  Ф.пр.  ТС     
   
Вторник   УП-ТС
Фриз.салон 1
ЧК   
УП-ТС
фр.салон 2
 
Сряда   Г.О  БЕЛ  МиР  С.О.  М     
   
Четвъртък   БЕЛ  М  ФЕ  ТС  Орг.раб.студ.кр.  ФВС-М
ФВС2
Петък   ФВС
ФВС2
БЕЛ  УП -ОРСК  УП Фр.
Фриз.салон 1
УП -СТФр.
Фриз.салон 1
 
   
XII В клас - II срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник ФВС
ФВС2
УП – К.
козм.салон 
   
   
Вторник   УП -СК
козм.салон 
УП – К.
козм.салон 
ЧК   
 
Сряда   К  Г.О  БЕЛ  Счет.  М  ФВС-М
ФВС2
Четвъртък   К  БЕЛ  М  УП-Счет.  ФЕ   
 
Петък   БЕЛ  Ф.пр.  Орг.раб.студ.кр.  ЧЕ-пр.     
     

I срок на учебна 2021/2022 г.

VIII A клас - I срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник БЕЛ  Фил.  М  Ист.  Ит
кк1
Ф     
Ит
кк2
   
Вторник   Цвет.  Б  Х  Изк.М.Д.  Пр.  ЧК   
 
Сряда   М  БЕЛ  Ист.  АЕ     
   
Четвъртък   Б  М  Г  БЕЛ  ФВС
ФВС1
АЕ   
 
Петък   УП -М.ателие
ц-1
ФВС
ФВС1
ФВС-М
ФВС1
  УП -М.ателие
ц-2
VIII Б клас - I срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник М  ВПр.  АЕ  Ф  Б  Ист.   
Проф.обр.фр.
204
 
Вторник   Б  М  Г  Ист.  Цв.и стил  БЕЛ  ЧК   
 
Сряда   АЕ  Цв.и стил  БЕЛ  М  ВПр.   
Проф.обр.фр.
104
 
Четвъртък   Ит
кк1
Х  Цвет.  Фил.  БЕЛ  Пр.     
Ит
кк2
Хиг.и без.при раб.
205
   
Петък   ФВС-М
ФВС1
ФВС
ФВС1
УП- АСО
Т.Г.П.
 
  УП -М.ст. и визия   
VIII В клас - I срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник Б  БЕЛ  Проф.обр. козм.  М  Ит
кк1
Ф   
Проф.образ на м.п.
Педикюр
Ит
кк2
 
Вторник   ФВС
ФВС1
УП -М.ст. и визия  ЧК   
УП- Студио М.П.
Педикюр
 
Сряда   Ист.  Пр.  М  Цв.и стил  Г  Х     
П.П.И.
Педикюр
   
Четвъртък   АЕ  Фил.  Хиг.и без.при раб.  М  БЕЛ  ФВС-М
ФВС1
 
 
Петък   Ист.  Цв.и стил  БЕЛ  Проф.обр. козм.  АЕ  Б   
  П.П.И.
Педикюр
Проф.образ на м.п.
Педикюр
 
VIII Г клас - I срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник УП -М.ателие
ц-2
ФВС
ФВС1
ФВС-М
ФВС1
УП -М.ателие
ц-5
Вторник   Ист.  БЕЛ  Б  ФВС
ФВС1
ВПр.  ЧК   
 
Сряда   БЕЛ  Пр.  Матер.  М  Фил.  Ф     
Ит
кк2
   
Четвъртък   Ист.  Ит
кк1
БЕЛ  АЕ  М     
Матер.     
Петък   Х  Г  АЕ  ВПр.  Б  М   
   
IX А клас - I срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник Ист.  М  ФЕ  ФВС
ФВС1
Г  Цвето.   
 
Вторник   БЕЛ  Комп.  Ист.  Х  М  Фил.  ЧК   
 
Сряда   УП -М.ателие
ц-2
   
УП -М.ателие
ц-5
   
Четвъртък   Цвето.  ФВС
ФВС1
Ит
кк1
Б  М.Ил.  ЗБУТ  ФВС-М
ФВС1
Ит
кк2
Петък   АЕ  Ф  М  БЕЛ     
     
IX Б клас - I срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник ИППр.  М  Цвето.  Матер.  Г  БЕЛ   
Т.Г.Перука
105
 
Вторник   АЕ  ФВС
ФВС1
Ист.  М  Х  ЧК   
 
Сряда   УП Фр.
Фриз.салон 1
ФВС-М
ФВС1
 
УП- АСО
Т.Г.П.
УП – Акс.   
Четвъртък   М  Ист.  Матер.  ФВС
ФВС1
Фил.  ЗБУТ  ИППр.   
Аксесоари
107 
 
Петък   БЕЛ  Б  ФЕ  Ит
кк1
Ф     
  Ит
кк2
   
IX В клас - I срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник Г  БЕЛ  М  Фил.  ФВС
ФВС1
   
   
Вторник   М  Т.Козм.Пр.  АЕ  Ит
кк1
ФВС
ФВС1
ЧК   
Т.П. в М.П.Д.
Педикюр
Ан. и физ.ч.тяло   
Сряда   Ист.  ФЕ  Х  Ан.човека  Т.Козм.Пр.  Цвето.  ФВС-М
ФВС1
Матер.
Педикюр
Изобр..техники за д.м.п.
Педикюр
Изобр..техники за д.м.п.
Педикюр
Четвъртък   УП -СК     
УП- Студио М.П.
Педикюр
   
Петък   ЗБУТ  К  Ист.  Б  Ф  М  БЕЛ   
  Ит
кк1
 
IX Г клас - I срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник АЕ  ЗБУТ  Б  Ист.  М  Ит
кк1
 
ВПр.   
Вторник   УП -М.ателие
ц-1
ЧК  ФВС-М
ФВС1
УП- Десениране
ц-5
Сряда   Х  М  Г  ФЕ  БЕЛ  ПМШПр.   
   
Четвъртък   БЕЛ  ФВС
ФВС1
Кроене  ВПр.  Фил.     
ВПр.
205
ПМТПр.
205
УП- ПМТПр.   
Петък   ВПр.  Ф  ПМШПр.  ФВС
ФВС1
М  Ист.     
  Ит
кк1
ОКП
кк1
   
X А клас - I срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник ФЕ  М  Фил.  Х  ДО  Ист.   
 
Вторник   БЕЛ  Ист.  АЕ  Ф  Г  ЧК   
 
Сряда   Из.изк.  Г  Б  Матер.  Х  УП – рус.  ФВС
ФВС2
 
 
Четвъртък   УП – ДО  Г  Ист.  Ф  ФВС-М
ФВС1
   
   
Петък   Б  Фил.  М  Ист.  БЕЛ  ФВС
ФВС2
 
   
X Б клас - I срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник Х  Ист.  Фил.  М  БЕЛ  ФЕ   
 
Вторник   БЕЛ  Б  Ф  Г  Ист.  ЧК   
 
Сряда   Б  Г  Из.изк.  Ист.  М  Фил.  Х   
 
Четвъртък   ТС  АЕ  Ист.  Ф  Г   
 
Петък   УП-ТС
фр.салон 2
УП Фр.
фр.салон 2
ФВС
ФВС2
ФВС-М
ФВС2
   
     
X В клас - I срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник К  Г  Х  Б  Ист.  УП -СК
козм.салон 
 
 
Вторник   Ист.  Г  БЕЛ  ФВС
ФВС2
Ф  ЧК   
 
Сряда   Фил.  М  Ист.  Из.изк.  ФВС
ФВС2
ФЕ   
 
Четвъртък   БЕЛ  Рис.  Х  М  Кср  Г  Ф   
 
Петък   Фил.  Ист.  АЕ  Б  ФВС-М
ФВС1
   
     
XI А клас - I срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник Т.О.  И.К.  БЕЛ  ФВС
ФВС2
К.О.   
К.О.
204
 
Вторник   ФЕ  ДО  Г.О  М  ЧК   
 
Сряда   М  ЧЕ-пр.  ФВС
ФВС2
Т.О.  БЕЛ   
 
Четвъртък   УП – Т.О.
ц-2
УП -М.ателие
ц-2
ФВС-М
ФВС2
 
УП – Т.О.
ц-1
УП -М.ателие
ц-1
 
Петък   И.К.  УП – ДО     
     
XI Б клас - I срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник УП – К.
козм.салон 
УП-ТС
фр.салон 2
ФВС-М
ФВС2
УП- Кол.
фр.салон 3
УП-ТС
фр.салон 3
Вторник   ЧЕ-пр.  Г.О  М  ФЕ  ЧК   
ЧЕ-пр.
202
АЕ
202
 
Сряда   Рис.  БЕЛ  К  ФВС
ФВС2
ТС   
 
Четвъртък   УП- Кол.
фр.салон 2
УП-ТС
фр.салон 2
   
УП – К.
козм.салон 
УП-ТС
фр.салон 3
   
Петък   ТС  ФВС
ФВС2
БЕЛ  М     
     
XI В клас - I срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник БЕЛ  К  Кл.масаж     
   
Вторник   Г.О  М  ФЕ  БЕЛ  ФВС
ФВС2
ЧК   
 
Сряда   УП – К.
козм.салон 
УП -кл. и леч.масаж
козм.салон 
 
 
Четвъртък   ЧЕ-пр.  К  М  ФВС
ФВС2
   
   
Петък   УП -СК
козм.салон 
УП – К.
козм.салон 
ФВС-М
ФВС2
 
XII А клас - I срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник УП – Т.О.
ц-1
УП -М.ателие
ц-1
ФВС
ФВС2
ФВС-М
ФВС2
 
УП – Ком.графика
кк1
 
Вторник   УП – Ком.графика
кк1
УП – ДО  ЧК   
УП – Т.О.
ц-2
УП -М.ателие
ц-2
 
Сряда   К.О.  Г.О  БЕЛ  М  Т.О.     
К.О.
107 
   
Четвъртък   Т.О.  М  ФЕ  БЕЛ  УП – ДО   
 
Петък   ЧЕ-пр.  ДО  БЕЛ   
   
XII Б клас - I срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник ЧЕ-пр.  Ф.пр.  БЕЛ  ТС  СТфр   
 
Вторник   УП-ТС
Фриз.салон 1
ЧК   
УП-ТС
фр.салон 2
 
Сряда   БЕЛ  МиР  Г.О  С.О.  М     
   
Четвъртък   ФЕ  М  БЕЛ  ТС  Орг.раб.студ.кр.  ФВС-М
ФВС2
Петък   ФВС
ФВС2
УП -ОРСК  УП Фр.
Фриз.салон 1
УП -СТФр.
Фриз.салон 1
   
     
XII В клас - I срок
  0 1 2 3 4 5 6 7 8
  07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник ФВС
ФВС2
УП – К.
козм.салон 
   
   
Вторник   УП -СК
козм.салон 
УП – К.
козм.салон 
ЧК   
 
Сряда   К  М  БЕЛ  Счет.  Г.О  ФВС-М
ФВС2
Четвъртък   К  БЕЛ  М  УП-Счет.  ФЕ   
 
Петък   БЕЛ  Орг.раб.студ.кр.  Ф.пр.  ЧЕ-пр.