Изберете страница

Разписание на часовете

II срок на учебна 2022/2023 г.

VIII A клас - II срок
  1 2 3 4 5 6 7 8
  08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник Предприемачество  М  Ит
кк1
БЕЛ  Б  История  Ф   
Ит
кк2
Вторник АЕ  Рис.  М  ФВС
ФВС1
Х  ЧК   
Сряда Фил.  Изобразително изкуство  БЕЛ  Изк.М.Д.  География   
Четвъртък УП -М.ателие
ц-5
ФВС-М
ФВС1
   
УП -М.ателие
ц-6
Петък БЕЛ  М  История  Ф  ФВС
ФВС1
АЕ   
VIII Б клас - II срок
  1 2 3 4 5 6 7 8
  08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник Изобразително изкуство  Х  АЕ  Ф  Ит
кк1
Цветознание
107 
 
Проф.образ на фризора   
Вторник УП- АСО
Т.Г.П.
Пр.  БЕЛ  ФВС
ФВС2
ЧК   
УП -М.ст. и визия   
Сряда Цв.и стил  Б  М  Фил.  ФВС
ФВС2
География     
 
Четвъртък БЕЛ  ВПр.
Т.Г.П.
История  М  Цв.и стил     
Ит
кк2
 
Петък Въведение в професията
105
История  АЕ  М  Ф  БЕЛ  ФВС-М
ФВС2
Въведение в професията
VIII В клас - II срок
  1 2 3 4 5 6 7 8
  08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник М  История  Ф  Проф.обр. козм.  Из.изк.  БЕЛ  ФВС-М
ФВС2
Проф.образ на м.п.
Педикюр
Вторник М  Пр.  БЕЛ  ФВС
ФВС2
Б  ВПр.
Педикюр
ЧК   
 
Сряда Х  Ит
кк1
Фил.  География  Проф.обр. козм.  АЕ   
Ит
кк2
Проф.образ на м.п.
Педикюр
 
Четвъртък АЕ  УП -М.ст. и визия  БЕЛ     
УП- Студио М.П.
Педикюр
 
Петък История  М  Ф  ФВС
ФВС2
Цветознание и стил     
ИППр.
Педикюр
 
VIII Г клас - II срок
  1 2 3 4 5 6 7 8
  08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник АЕ  История  Ит
кк1
Фил.  Ф  М   
Изобразително студио 
Вторник ВПр.  БЕЛ  География  ФВС Предприемачество  ЧК   
Сряда БЕЛ  УП -М.ателие
ц-2
ФВС-М
УП -М.ателие
ц-5
Четвъртък История  Б  АЕ  Х  М     
Петък М  Изобразително изкуство  Материалознание  БЕЛ  Ф  ФВС
ФВС2
   
Ит
кк2
IX А клас - II срок
  1 2 3 4 5 6 7 8
  08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник УП -М.ателие
ц-1
   
УП -М.ателие
ц-2
     
Вторник Б  М  БЕЛ  Изобразително изкуство  ФВС
ФВС1
ЧК   
 
Сряда БЕЛ  История  УП -Модна илюстрация  ФВС Ф  М   
 
Четвъртък УП – рисуване  История  Х  ФЕ  М   
 
Петък АЕ  Фил.  ЗБУТ  География  Ит
кк1
Рис.  ФВС-М
ФВС1
Ит
кк2
IX Б клас - II срок
  1 2 3 4 5 6 7 8
  08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник География  Изобразително изкуство  Х  Б  БЕЛ  Фил.     
Вторник АЕ  М  УП- АСО
Т.Г.П.
УП – Театрален грим и перуки
Т.Г.П.
ЧК   
Ит
кк2
Материалознание 
Сряда М  БЕЛ  Ф  ИППр.  ФЕ  ФВС-М
ФВС1
Четвъртък ФВС История
201
Ит
кк1
УП- АСО
Т.Г.П.
 
УП Фр.
Фриз.салон 1
УП Фр.
Фриз.салон 1
Петък Цветоанализ  ИППр.  История  М  ЗБУТ  ФВС
ФВС1
   
   
IX В клас - II срок
  1 2 3 4 5 6 7 8
  08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник Ан.Чов.  К  Цветоанализ  М  Т.Козм.Пр.
107 
БЕЛ  География   
УП- Студио М.П.
Педикюр
ТС
Педикюр
Анатомия и физиология на човешкото тяло 
Вторник ФЕ  История  ФВС
ФВС1
Ит
кк1
Из.изкуство  ЧК   
Ит
кк2
Сряда УП -СК
козм.салон 
Т.Козм.Пр.
Т.Г.П.
Ф  БЕЛ   
Т.П. в М.П.Д.
Педикюр
УП- Студио М.П.
Педикюр
Четвъртък Х  М  Б  ЗБУТ  АЕ  ФВС
ФВС1
ФВС-М
ФВС1
Петък УП -СК
козм.салон 
М  История  Фил.       
Изобр..техники за д.м.п.
Педикюр
IX Г клас - II срок
  1 2 3 4 5 6 7 8
  08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник БЕЛ  УП -М.ателие
ц-5
ФВС-М
ФВС1
УП -М.ателие
ц-6
Вторник История  ФВС
ФВС1
Х  ВПр.  М  ЧК   
 
Сряда УП – Пр.М.вШ.Пр.
ц-6
АЕ  География  М  Ф   
УП – Пр.М.вШ.Пр.
ц-2
 
Четвъртък Из.изк.  История  ФВС
ФВС1
Б  Фил.  М     
 
Петък ЗБУТ  БЕЛ  ФЕ  Ит
кк1
Кроене     
Ит
кк2
 
X А клас - II срок
  1 2 3 4 5 6 7 8
  08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник ФЕ  Икономика  Фил.  Х  История     
   
Вторник БЕЛ  География  АЕ  История  Ф  ЧК   
 
Сряда История  Икономика  Матер.  Б  М  ФВС
ФВС1
ФВС-М
ФВС1
 
 
Четвъртък География  Ит
кк1
БЕЛ  Ф  Фил.  Х   
Ит
кк2
 
Петък М  Б  Перспектива  ФВС
ФВС1
УП -М.ателие
ц-2
 
УП -М.ателие
ц-5
 
X Б клас - II срок
  1 2 3 4 5 6 7 8
  08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник Х  Ит
кк1
ТС  История  ФЕ  Фил.   
УП – Театрален грим и перуки
Т.Г.П.
Вторник М  Б  ФВС Ф  БЕЛ  ЧК  ФВС-М
Сряда УП-ТС
Фриз.салон 1
УП Фр.
Фриз.салон 1
АЕ  География   
УП- АСО
Т.Г.П.
Ит
кк2
Четвъртък Икономика  ФВС Б  М  История  Ф  Фил.   
Петък Икономика  Х  БЕЛ  География  История       
     
X В клас - II срок
  1 2 3 4 5 6 7 8
  08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник М  Икономика  БЕЛ  Х  История  ФВС ФВС-М  
 
Вторник К  Ит
кк1
География  Ф  Фил.  ЧК   
УП по специалността
Педикюр
Ит
кк2
 
Сряда АЕ  История  Х  География  УП -СК
козм.салон 
 
УП- Студио М.П.
Педикюр
 
Четвъртък БЕЛ  М  Ф  ФВС Б     
 
Петък ФЕ  Б  Рисуване  Икономика  Фил.  История   
Материалознание
Педикюр
 
X Г клас - II срок
  1 2 3 4 5 6 7 8
  08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник ПМТПр.  Философия  ФЕ  ФВС
ФВС1
М  История   
 
Вторник Б  Философия  Ф  УП- ПМТПр.
ц-6
ЧК   
 
Сряда Икономика  Х  АЕ  Ит
кк2
География     
 
Четвъртък М  Б  Ф  ФВС БЕЛ  История   
 
Петък Х  Икономика  География  История  ПМТПр.  БЕЛ  ФВС-М  
 
XI А клас - II срок
  1 2 3 4 5 6 7 8
  08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник ЧЕ-пр.  Т.О.
101
М  УП – ДО   
 
Вторник УП -М.ателие
ц-5
ФЕ  Г.О  М  ЧК   
УП -М.ателие
ц-2
 
Сряда ДО  Т.О.
104
БЕЛ  ФВС
ФВС2
ФВС-М
ФВС2
 
 
Четвъртък К.О.
101
ФВС
ФВС2
УП – ДО     
К.О.
204
 
Петък УП – Т.О.
ц-6
БЕЛ  И.К.   
УП – Т.О.
ц-2
 
XI Б клас - II срок
  1 2 3 4 5 6 7 8
  08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник СТфр  УП-ТС
Фриз.салон 1
УП – К.
козм.салон 
 
УП – К.
козм.салон 
К   
Вторник Г.О  М  ФВС ЧЕ-пр.  БЕЛ  ЧК   
 
Сряда М  ФЕ  К  ТС   
УП -СК
козм.салон 
УП – Декор.козмтика
Т.Г.П.
 
Четвъртък УП- Кол.
Фриз.салон 1
БЕЛ  ФВС
ФВС2
ФВС-М
ФВС2
   
УП -кл. и леч.масаж
козм.салон 
 
Петък ТС  СТфр  УП – ТС
Фриз.салон 1
 
К
206
УП – К.
козм.салон 
 
XII А клас - II срок
  1 2 3 4 5 6 7 8
  08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник УП – ДО  ЧЕ-пр.  БЕЛ – РП  Т.О.     
   
Вторник БЕЛ  Т.О.  ДО  ЧК   
 
Сряда К.О.
207
ФВС
ФВС2
ФЕ  М  БЕЛ   
К.О.   
Четвъртък М  Г.О  ФВС
ФВС2
УП – Т.О.
ц-2
УП -М.ателие
ц-2
 
УП – Ком.графика
кк1
 
Петък УП – Ком.графика
кк1
УП – ДО  ФВС-М
ФВС2
 
УП – Т.О.
ц-1
УП -М.ателие
ц-1
 
XII Б клас - II срок
  1 2 3 4 5 6 7 8
  08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник ТС
203
Г.О  ФВС
ФВС2
БЕЛ  М     
ЧЕ-пр.   
Вторник УП-ТС
Фриз.салон 1
ЧК   
УП-ТС
фр.салон 2
 
Сряда ЧЕ-пр.  МИР  С.О.  УП -ОРСК
Фриз.салон 1
УП Фр.
Фриз.салон 1
 
УП-ТС
фр.салон 2
С.О.   
Четвъртък УП -СТФр.
фр.салон 2
ФЕ  М  БЕЛ  ФВС ФВС-М
С.О.  ТС
207
ТС
206
Петък БЕЛ – РП  Ф.пр.  ТС  Орг.раб.студ.кр.  СТфр     
АЕ
206
ТС
202
XII В клас - II срок
  1 2 3 4 5 6 7 8
  08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник БЕЛ  К  М  ФВС ФВС-М  
 
Вторник Счетоводство  УП – К.
козм.салон 
ЧК   
 
Сряда К  М  ФВС
ФВС2
УП-Счет.  БЕЛ     
 
Четвъртък ЧЕ-пр.  УП -СК
козм.салон 
УП – К.
козм.салон 
 
 
Петък Г.О  Орг.раб.студ.кр.  К  БЕЛ – РП  ФЕ  Ф.пр.   
 

Разписание на часовете за учебната 2022/2023 за първи учебен срок от 14.11.2022 г.

1 1 час 8:00 –  8:45
2 2 час 8:55 – 9:40
3 3 час 9:50 – 10:35
4 Голямо междучасие 10:35 – 11:05
5 4 час 11:05 – 11:50
6 5 час 12:00 – 12:45
7 6 час 12:55 – 13:40
8 7 час 13:50 – 14:35
  1.  Учебните занятия започват в 8:00 часа
  2. Учебния час е с продължителност – 45 минути
  3. Голямото междучасие  е от 10:35 – 11:05 часа с продъжителност 30 минути

I срок на учебна 2022/2023 г.

VIII A клас - I срок
8 а 0 1 2 3 4 5 6 7 8
07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник Цветознание  Х  Ит
кк1
История  М  БЕЛ  Ф   
Ит
кк2
 
Вторник   География  Б  АЕ  БЕЛ  ФВС
ФВС1
ЧК   
 
Сряда   Б  М  АЕ  Изк.М.Д.  Фил.   
 
Четвъртък   УП -М.ателие
ц-5
ФВС-М
ФВС1
 
УП -М.ателие
ц-6
 
Петък   История  БЕЛ  М  ФВС
ФВС1
Пр.     
     
VIII Б клас - I срок
8 б 0 1 2 3 4 5 6 7 8
07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник Х  Цв.и стил  АЕ  История  Ф  Ит
кк1
ФВС-М
ФВС2
Ит
кк2
Вторник   УП- АСО
Т.Г.П.
Пр.  М  ЧК   
УП -М.ст. и визия   
Сряда   Цв.и стил  ВПр.  Б  БЕЛ  ФВС
ФВС2
АЕ   
Проф.обр.фр.
107 
 
Четвъртък   БЕЛ  М  Фил.  Б  География     
   
Петък   БЕЛ  ВПр.  Рис.  История  М  ФВС
ФВС2
   
  Проф.обр.фр.
104
Хиг.и без.при раб.
104
   
VIII В клас - I срок
0 1 2 3 4 5 6 7 8
07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник М  История  Ф  БЕЛ  Цв.и стил  Х   
ИППр.
Педикюр
 
Вторник   М  Пр.  География  ФВС
ФВС2
Б  БЕЛ  ЧК   
 
Сряда   ФВС
ФВС2
Б  Хиг.и без.при раб.  М  Проф.обр. козм.  История  Ит
кк1
ФВС-М
ФВС2
Проф.образ на м.п.
Педикюр
Ит
кк2
Четвъртък   АЕ  УП -М.ст. и визия     
УП- Студио М.П.
Педикюр
   
Петък   АЕ  БЕЛ  Фил.  Проф.обр. козм.  Цв.и стил     
  Проф.образ на м.п.
Педикюр
ИППр.
Педикюр
   
VIII Г клас - I срок
8 г 0 1 2 3 4 5 6 7 8
07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник АЕ  ФВС
ФВС2
Ит
кк1
Ф  История  БЕЛ   
Ит
кк2
 
Вторник   Б  ФВС
ФВС2
Пр.  М  Матер.
109
БЕЛ  ЧК   
Матер.   
Сряда   АЕ  История  ВПр.  М  Х     
   
Четвъртък   Фил.  М  Б  ВПр.  География  БЕЛ  ФВС-М
ФВС2
Петък   УП -М.ателие
ц-2
   
  УП -М.ателие
ц-5
   
IX А клас - I срок
9 а 0 1 2 3 4 5 6 7 8
07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник УП -М.ателие
ц-1
   
УП -М.ателие
ц-2
   
Вторник   БЕЛ  История  М  ФВС
ФВС1
Цветоанализ  ЧК   
 
Сряда   ФЕ  Ит
кк1
Ф  Комп.  География  Х   
Ит
кк2
 
Четвъртък   ФВС
ФВС1
М.Ил.  Х  М  Б     
   
Петък   АЕ  Фил.  БЕЛ  Цветоанализ  История  М  ФВС-М
ФВС1
 
IX Б клас - I срок
0 1 2 3 4 5 6 7 8
07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник География  М  ИППр.  ФЕ  Х     
   
Вторник   ФВС
ФВС1
Х  М  Б  Т.гр. и Перука
Т.Г.П.
БЕЛ  ЧК   
Матер.   
Сряда   БЕЛ  Фил.  ИППр.  Ф  Аксесоари
Т.Г.П.
УП – Акс.
Т.Г.П.
 
Ит
кк2
Матер.   
Четвъртък   История
203
Ит
кк1
УП- АСО
Т.Г.П.
ФВС-М
ФВС1
УП Фр.
Фриз.салон 1
Петък   М  Цветоанализ  История  ФВС
ФВС1
АЕ     
     
IX В клас - I срок
9 в 0 1 2 3 4 5 6 7 8
07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник Ан.Чов.  К  Цветоанализ  М  Т.Козм.Пр.  ФЕ  ФВС-М
ФВС1
УП- Студио М.П.
Педикюр
Ан. и физ.ч.тяло
107 
Вторник   АЕ  Фил.  ФВС
ФВС1
М  Ит
кк1
ЧК   
Ит
кк2
 
Сряда   УП -СК
козм.салон 
История  Ф     
Т.П. в М.П.Д.
Педикюр
УП- Студио М.П.
Педикюр
   
Четвъртък   География  Т.Козм.Пр.  Х  ФВС
ФВС1
БЕЛ     
Матер.
Педикюр
   
Петък   УП -СК  История  Б  Х  М  БЕЛ   
  Изобр..техники за д.м.п.
Педикюр
 
IX Г клас - I срок
0 1 2 3 4 5 6 7 8
07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник УП -М.ателие
ц-5
ФВС-М
ФВС1
 
УП -М.ателие
ц-6
 
Вторник   Х  ФВС
ФВС1
БЕЛ  История  ПМШПр.
ц-6
ЧК   
Сряда   М  Ит
кк1
ПМШПр.  ФВС
ФВС1
АЕ  Ф   
Ит
кк2
ПМШПр.
ц-2
 
Четвъртък   М  Б  География  БЕЛ  ВПр.  Кроене
ц-6
 
 
Петък   Х  М  ФЕ  Фил.  История     
     
X А клас - I срок
10а 1 2 3 4 5 6 7 8
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
  География  История  Б  ДО  БЕЛ     
   
  АЕ  Из.изк.  Фил.  История  Ф  ЧК   
 
  История  Х  М  Фил.  Матер.  ФВС
ФВС1
ФВС-М
ФВС1
 
 
  УП – ДО  БЕЛ  М  Ф  Х  География   
 
  ФЕ  Б  История  География  ФВС
ФВС1
УП – рус.   
 
X Б клас - I срок
10б 0 1 2 3 4 5 6 7 8
07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник История  ФЕ  БЕЛ  УП-ТС
Фриз.салон 1
УП Фр.
Фриз.салон 1
 
Аксесоари
Т.Г.П.
УП – Акс.
Т.Г.П.
Фр.   
Вторник   История  М  ФВС
ФВС1
Ф  Б  География  ЧК  ФВС-М
ФВС1
Сряда   ТС  АЕ  М  Х  Фил.  География   
Т.гр. и Перука
Т.Г.П.
 
Четвъртък   Б  ФВС
ФВС1
Фил.  ТС  История  Ф     
Перспектива
206
   
Петък   Из.изк.  БЕЛ  Х  История  География     
     
X В клас - I срок
10 в 0 1 2 3 4 5 6 7 8
07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник М  География  БЕЛ  Х  История  ФВС
ФВС1
   
   
Вторник   УП -СК
козм.салон 
К  История  Ф  Фил.  ЧК   
УП- Студио М.П.
Педикюр
УП по специалността
Педикюр
 
Сряда   Х  История  Из.изк.  АЕ  Рис.  М  ФВС-М
ФВС1
ТС
Педикюр
Четвъртък   БЕЛ  Ф  География  ФВС
ФВС1
История  Б   
 
Петък   География  Фил.  Б  Кср  ФЕ     
  ТС
Педикюр
   
X Г клас - I срок
10 г 0 1 2 3 4 5 6 7 8
07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник БЕЛ  Х  История  ФВС
ФВС1
Фил.     
   
Вторник   М  Фил.  Ф  УП- ПМТПр.
ц-6
История  ЧК   
 
Сряда   УП -М.ателие
ц-5
Х  География  АЕ   
 
Четвъртък   География  Б  ФВС
ФВС1
История  ФЕ  Ф   
 
Петък   История  География  М  Из.изк.  БЕЛ  Б  ФВС-М
ФВС1
 
   
XI А клас - I срок
11а 0 1 2 3 4 5 6 7 8
07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник ЧЕ-пр.  И.К.  ФВС
ФВС2
Т.О.  М     
   
Вторник   УП -М.ателие
ц-5
ФЕ  УП – ДО  ЧК   
УП -М.ателие
ц-2
 
Сряда   И.К.  ФВС
ФВС2
БЕЛ  УП – Т.О.
ц-6
 
Четвъртък   К.О.  М  ДО     
К.О.
204
   
Петък   УП – ДО  БЕЛ  Г.О  Т.О.  ФВС-М
ФВС2
 
XI Б клас - I срок
11б 0 1 2 3 4 5 6 7 8
07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник УП-ТС
Фриз.салон 1
ТС  УП – К.
козм.салон 
 
УП – К.
козм.салон 
К   
Вторник   Г.О  М  ФВС
ФВС2
БЕЛ  ФЕ  ЧК   
 
Сряда   БЕЛ  УП- Кол.
Фриз.салон 1
К  ФВС-М
ФВС2
 
Кл.масаж  УП -СК
козм.салон 
 
Четвъртък   Рис.  М  ФВС
ФВС2
ЧЕ-пр.     
УП -кл. и леч.масаж
козм.салон 
   
Петък   ТС  ТС  УП – ТС
Фриз.салон 1
 
  К
206
УП – К.
козм.салон 
 
XII А клас - I срок
12а 0 1 2 3 4 5 6 7 8
07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник УП – ДО  ЧЕ-пр.  БЕЛ  Т.О.     
   
Вторник   БЕЛ  К.О.  ФВС
ФВС2
Т.О.  ЧК   
К.О.
208 
 
Сряда   М  ДО  ФЕ  БЕЛ – РП   
 
Четвъртък   М  Г.О  ФВС
ФВС2
УП – Т.О.
ц-2
УП -М.ателие
ц-2
 
УП – Ком.графика
кк1
 
Петък   УП – Ком.графика
кк1
УП – ДО  ФВС-М
ФВС2
 
  УП – Т.О.
ц-1
УП -М.ателие
ц-1
 
XII Б клас - I срок
12б 0 1 2 3 4 5 6 7 8
07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник ТС
107 
БЕЛ  ФВС
ФВС2
СТфр  Г.О   
ЧЕ-пр.   
Вторник   УП-ТС
Фриз.салон 1
ЧК   
УП-ТС
фр.салон 2
 
Сряда   ЧЕ-пр.  МИР  С.О.  УП -ОРСК
Фриз.салон 1
УП Фр.
Фриз.салон 1
 
С.О.
109
УП-ТС
фр.салон 2
 
Четвъртък   УП -СТФр.
фр.салон 2
ФЕ  БЕЛ  М  ФВС
ФВС2
ФВС-М
ФВС2
 
С.О.  ТС
207
ТС
206
 
Петък   БЕЛ – РП  Ф.пр.  ТС  Орг.раб.студ.кр.  М     
  АЕ
206
ТС
202
   
XII В клас - I срок
12в 0 1 2 3 4 5 6 7 8
07:10
07:55
08:00
08:45
08:55
09:40
09:50
10:35
11:05
11:50
12:00
12:45
12:55
13:40
13:50
14:35
14:45
15:30
Понеделник БЕЛ  К  М  ФВС
ФВС2
ФВС-М
ФВС2
 
 
Вторник   Счет.  УП – К.
козм.салон 
ЧК   
 
Сряда   К  ФЕ  УП-Счет.  ФВС
ФВС2
БЕЛ   
 
Четвъртък   ЧЕ-пр.  УП -СК
козм.салон 
УП – К.
козм.салон 
 
 
Петък   Г.О  Орг.раб.студ.кр.  К  Ф.пр.  М  БЕЛ – РП