Изберете страница

Контакти

Адрес: гр.Варна 9002
бул. Осми приморски полк №113

Директор:

инж. Людмила Начева

тел.: 052/302-419

Зам.директор по УД:

Албена Свещарова

тел.: 052/302-209

Главен счетоводител:

тел.: 052/303-115

За връзка на родителите:

тел.: 0893/310-869

Училищен психолог:

тел.: 052/302-430

Форма за контакт: