Проекти по Програма „Еразъм+

Професионална гимназия по текстил и моден дизайн – Варна

Проект по Еразъм+

В изпълнение на  мисията си да осигурява качествено образование на своите обучаеми, Професионалната гимназия по текстил и моден дизайн  реализира през 2017 и 2018 година европейски проект в рамките на Програма „Еразъм+“, озаглавен „ Подобряване на професионалните компетенции чрез стажове в Европа“.

През октомври 2017 г.  10 ученици от професиите Моделиер-технолог на облекло, Фризьор и Козметик имаха възможност да проведат практическо обучение в реална работна среда в предприятия и ателиета  в град Тулуза – Франция. Културната програма им позволи да се запознаят и с редица исторически и  културни забележителности в Тулуза и региона.

През април 2018 г.  предстои заминаване на втори поток от същите специалности.

В рамките на проекта учениците ще присъстват и на практически занятия  по фризьорство и козметика в гимназия „Жасмин“ и по моделиране и изработване на облекло в гимназия „Мириам“ в град Тулуза – Франция.

По време на стажа младите хора ще се запознаят с организацията на труда, общественото устройство и културните забележителности на Франция. Този стаж ще ги  мотивира за  професионално развитие и реализация на пазара на труда и последващо повишаване на  личната им квалификация. Те ще развият адаптивността си за работа в чуждоезикова среда

Тази образователна мобилност позволява  на нашите обучаеми да съизмерят своите умения с изискванията на европейския пазар на труда и да подобрят и обогатят професионалните си компетенции.

Реализацията на проекта постигна следните заложени цели:

 

  1. Подобри се качеството и привлекателността на професионалното образование и обучение;
  2. Създаде се по-привлекателен образ на професионалното образование и обучение;
  3. Издигна се имиджът на гимназията и бе създадено доверение у партньорите;
  4. Повиши се мотивацията на участниците за учене и усвояване на избраната професия;
  5. Подобриха се езикови компетенции на участниците;
  6. Отваряне към Европа и  разширяване на възможностите за професионална реализация;
  7. Придобиване на нови професионални умения и компетенции;
  8. Формиране на креативно мислене у  младите хора, необходимо им за успешното вграждане в професионалната среда;

 

 

Представяне на резултатите от проекта