Изберете страница

Проекти по Програма “Еразъм+

2023 г.

Проект 2023-1-BG01-KA122-VET-000113072 „Усвояване на нови умения и иновативни техники за работа в сектора на модата и красотата“ на Професионална гимназия по текстил и моден дизайн – гр. Варна е одобрен за финансиране по програма „Еразъм+“ и класиран с  92 точки.

Проектът адресира потребностите на Професионална гимназия по текстил и моден дизайн – Варна да се осъвремени обучението в областта на изработката на дрехи от текстил, включвайки съвременните тенденции за устойчивост, компютъризирани методи на работа, както и в областта на услугите за личността, включвайки усвояване на умения за работа с интернационални клиенти, наблюдение на европейските трендове и усвояване на новости в професията.

Втората идентифицирана потребност е свързана с нуждата от разширяване на чуждоезиковите компетенции, от усвояване на специфична терминология в професията, придобиване на умения за общуване в мултикултурна среда и с интернационални клиенти, развитие на социалните умения в интеркултурна среда.

Третата потребност е от доразвиване на международната дейност на училището и разширяване на мрежата от партньори работодатели, асоциации за организиране на практики, социални партньори, сходни училища с цел надграждане на професионалните компетенции.

 

В съответствие с изложените потребности проектът има 3 специфични цели.

Цел 1. Усвояване на нови умения и иновативни техники за работа в сектора на модата и красотата.

Цел 2: Развитие на чуждоезиковите и интеркултурните компетенции на ползвателите.

Цел 3: Развитие на интернационалното сътрудничество на училището чрез създаване на нови партньорства с работодатели, социални партньори и асоциация за провеждане на практики.

 

Основните дейности включват подбор на 30 ползватели, провеждане на предварителна езикова, културна и тематична подготовка, провеждане на 3 седмична практика в реална работна среда в текстилни предприятия, фризьорски салони, козметични и гримьорски студиа. Практиката включва практически задачи под наставничеството на опитни специалисти от компаниите. Учениците ще надградят получените в училище знания и ще изградят специфични нови професионални компетенции, които не могат да бъдат усвоени чрез практика в град Варна. Новостите включват запознаване с практическото приложение на концепцията за „устойчива мода“, развитие на уменията за дизайн и технологично изработване на облекло чрез използване на CAD/CAM софтуер, усвояване на умения за работа с нови продукти, методи и технологии във фризьорството, маникюра, козметиката и грима. След практиката ще се проведат дейности за разпространение и популяризиране на резултатите.

 

Учениците в направление „Моден дизайн“ ще развият уменията си за дизайн на облекло в съответствие със съвременната концепция за „устойчива мода“, ще изградят нови умения за конструиране на облекло с помощта на CAD/CAM системи, ще надградят уменията си да извършват технологични операции по изработката на облекло в т.ч. умения за работа на специални машини.

Обучаемите от професия „Фризьор“ ще усвоят новости при различните фризьорски операции, нови прически, новости в колористиката, ще се запознаят с иновативни технологии за диагностика на състояние на скалпа и косата.

Учениците от професия „Козметик“ ще разширят уменията си за работа с професионална апаратура и нови продукти, ще развият умения за прилагане на различни терапии и процедури.

Маникюристите ще развият умения за оформяне на маникюра и педикюра в съответствие с новите тенденции, както и за работа с професионална апаратура.

Гримьорите ще развият умения за изработването на перукерски изделия, за декоративен, коректурен и пластичен грим.

2022 г.
През 2022 г. Професионалната гимназия по текстил и моден дизайн –  Варна, приключи изпълнението на проект 2020-1-BG01-KA102-078477 “Европейската практика – път към успешната професионална реализация“

Проект  2020-1-BG01-KA102-078477 “Европейската практика – път към успешната професионална реализация” е съфинансиран  от Програма „Еразъм+“ на  Европейския съюз. Размерът на финансовата подкрепа  за реализиране на дейностите по проекта възлиза на 72780 евро.

Дейностите по проекта стартираха на 01.06.2020 г., с обща  продължителност  – 24 месеца.

Проектът се реализира в партньорство  с  Частна професионална и технологична гимназия «Мириам» град Тулуза, Франция.

По време на действието на проект 2020-1-BG01-KA102-078477,  Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“,   тридесет  ученици от специалности: Моден дизайн, Организация и технология на фризьорските услуги и Организация и технология на козметичните услуги  имаха възможност да обогатят професионалните си познания и умения в конфекционни предприятия, фризьорски салони и козметични студиа на град Тулуза, Франция.

Партньорът  ни от ЧПТГ “Мириам” осигури стажове за 30 ученици, разпределени в 3 потока. Учениците  от професионално направление Дизайн и Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи, проведоха практическо си  обучение в предприятието “Мод е компани”, което е водещо предприятие в областта на конфекционно производство и в  производствената база на ЧПТГ „Мириам“, където се запознаха с нов модел на професионално обучение  за придобиване на умения при изработването на облекла.

За учениците от професионално направление Фризьорски и козметични услуги се осигуриха стажове в следните фризьорски и козметични студиа:  “Енститю”, “Руиз”, “Льо вестиер де гарсон”, ” Акор е биенетр” и “А&C енститю“.

По време на практическото си обучение, учениците се запознаха с нови продукти за грижа за коса и лице, усвоиха нови техники при изработване на фризури, придобиха умения за работа със специализирано оборудване във фризьорските и козметични студиа.

Практическото обучение се проведе  през юли 2021 г. и март 2022 година.

Освен с придобитите професионални знания и умения, учениците от ПГ по текстил и моден дизайн – Варна  се запознаха с общественото устройство и културните забележителности на района Миди Перине, Франция. Чрез участието си в проект 2020-1-BG01-KA102-078477 “Европейската практика – път към успешната професионална реализация“, съфинансират от Програма „Еразъм+“ на  Европейския съюз, младитете хора  успяха да съизмерят своите знани  и умения с връстниците си от училището партньор, повишиха мотивацията си за професионално развитие  и реализация на пазара на труда, придобиха увереност  за справяне с  производствените задачи в реална работна среда, повишиха езиковите си знания и уменията за работа в екип.

Снимки от изпълнението на проекта

 

2020 г.

Европейската практика – път към успешната професионална реализация

За осми път Професионалната гимназия по текстил и моден дизайн –  Варна, спечели финансиране в рамките на европейските програми „Леонардо да Винчи“ и “Еразъм+“!

Трийсет ученици от гимназията ще имат възможност да обогатят професионалните си познания и умения в конфекционни предприятия, фризьорски салони и козметични студиа на град Тулуза, Франция.

Партньор по проекта е Частна професионална и технологична гимназия «Мириам» град Тулуза, Франция.

Партньорът  ни от ЧПТГ „Мириам“ ще осигури стажове за 30 ученици, разпределени в 3 потока. За 9 ученици от професионално направление Дизайн и Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи, партньорът ни ще осигури практическо обучение в предприятията „Mode et compagnie“ и ателие „Chanel“, които са водещи предприятия в областта на конфекционното производство и наши дългогодишни партньори. За 21 ученици от професионално направление Фризьорски и козметични услуги ще осигурят стажове в следните фризьорски и козметични студиа, в които наши ученици са провеждали практическо обучение: салоните: „Institut“, „Ruiz Pichou“, „Hear pur“, „Julien Thomas“, „Wonderfull“, както и в козметичните студиа: „Giz Beaute“ и „Carmabelor

Стажовете ще се проведат през октомври 2020 г. и март и май 2021 година.

По време на стажа младите хора от професиите Дизайнер, Фризьор и Козметик ще се запознаят с организацията на труда, общественото устройство и културните забележителности на Франция. Местата за провеждане на практическото обучение са в съвременни предприятия, салони, студиа и ателиета, където се прилагат нови техники и технологии,  използват се иновативни продукти и се дава възможност на младите хора да се включват активно в цялостния производствен процес.

Убедени сме, че тези стажове ще  мотивират нашите ученици за  професионално развитие и реализация на пазара на труда и последващо повишаване на  личната им квалификация.

Регламент за кандидатстване по програмата

2018 г.

В изпълнение на  мисията си да осигурява качествено образование на своите обучаеми, Професионалната гимназия по текстил и моден дизайн  реализира през 2017 и 2018 година европейски проект в рамките на Програма „Еразъм+“, озаглавен „ Подобряване на професионалните компетенции чрез стажове в Европа“.

През октомври 2017 г.  10 ученици от професиите Моделиер-технолог на облекло, Фризьор и Козметик имаха възможност да проведат практическо обучение в реална работна среда в предприятия и ателиета  в град Тулуза – Франция. Културната програма им позволи да се запознаят и с редица исторически и  културни забележителности в Тулуза и региона.

През април 2018 г.  предстои заминаване на втори поток от същите специалности.

В рамките на проекта учениците ще присъстват и на практически занятия  по фризьорство и козметика в гимназия „Жасмин“ и по моделиране и изработване на облекло в гимназия „Мириам“ в град Тулуза – Франция.

По време на стажа младите хора ще се запознаят с организацията на труда, общественото устройство и културните забележителности на Франция. Този стаж ще ги  мотивира за  професионално развитие и реализация на пазара на труда и последващо повишаване на  личната им квалификация. Те ще развият адаптивността си за работа в чуждоезикова среда

Тази образователна мобилност позволява  на нашите обучаеми да съизмерят своите умения с изискванията на европейския пазар на труда и да подобрят и обогатят професионалните си компетенции.

 

Реализацията на проекта постигна следните заложени цели:

  1. Подобри се качеството и привлекателността на професионалното образование и обучение;
  2. Създаде се по-привлекателен образ на професионалното образование и обучение;
  3. Издигна се имиджът на гимназията и бе създадено доверение у партньорите;
  4. Повиши се мотивацията на участниците за учене и усвояване на избраната професия;
  5. Подобриха се езикови компетенции на участниците;
  6. Отваряне към Европа и  разширяване на възможностите за професионална реализация;
  7. Придобиване на нови професионални умения и компетенции;
  8. Формиране на креативно мислене у  младите хора, необходимо им за успешното вграждане в професионалната среда;