Изберете страница

Проект  2020-1-BG01-KA102-078477 “Европейската практика – път към успешната професионална реализация” е съфинансиран  от Програма „Еразъм+“ на  Европейския съюз. Размерът на финансовата подкрепа  за реализиране на дейностите по проекта възлиза на 72780 евро.

Дейностите по проекта стартираха на 01.06.2020 г., с обща  продължителност  – 24 месеца.

Проектът се реализира в партньорство  с  Частна професионална и технологична гимназия «Мириам» град Тулуза, Франция.

По време на действието на проект 2020-1-BG01-KA102-078477,  Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1 „Образователна мобилност на граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“,   тридесет  ученици от специалности: Моден дизайн, Организация и технология на фризьорските услуги и Организация и технология на козметичните услуги  имаха възможност да обогатят професионалните си познания и умения в конфекционни предприятия, фризьорски салони и козметични студиа на град Тулуза, Франция.

Партньорът  ни от ЧПТГ “Мириам” осигури стажове за 30 ученици, разпределени в 3 потока. Учениците  от професионално направление Дизайн и Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи, проведоха практическо си  обучение в предприятието “Мод е компани”, което е водещо предприятие в областта на конфекционно производство и в  производствената база на ЧПТГ „Мириам“, където се запознаха с нов модел на професионално обучение  за придобиване на умения при изработването на облекла.

За учениците от професионално направление Фризьорски и козметични услуги се осигуриха стажове в следните фризьорски и козметични студиа:  “Енститю”, “Руиз”, “Льо вестиер де гарсон”, ” Акор е биенетр” и “А&C енститю“.

По време на практическото си обучение, учениците се запознаха с нови продукти за грижа за коса и лице, усвоиха нови техники при изработване на фризури, придобиха умения за работа със специализирано оборудване във фризьорските и козметични студиа.

Практическото обучение се проведе  през юли 2021 г. и март 2022 година.

Освен с придобитите професионални знания и умения, учениците от ПГ по текстил и моден дизайн – Варна  се запознаха с общественото устройство и културните забележителности на района Миди Перине, Франция. Чрез участието си в проект 2020-1-BG01-KA102-078477 “Европейската практика – път към успешната професионална реализация“, съфинансират от Програма „Еразъм+“ на  Европейския съюз, младитете хора  успяха да съизмерят своите знани  и умения с връстниците си от училището партньор, повишиха мотивацията си за професионално развитие  и реализация на пазара на труда, придобиха увереност  за справяне с  производствените задачи в реална работна среда, повишиха езиковите си знания и уменията за работа в екип.

Сподели в