Изберете страница
Условия и ред за организиране на обучението и провеждане на изпитите на учениците от самостоятелна форма на обучение за учебната 2022/2023г.

Условия и ред за организиране на обучението и провеждане на изпитите на учениците от самостоятелна форма на обучение за учебната 2022/2023г.

Условия и ред за организиране на обучението и провеждане на изпитите на учениците от самостоятелна форма на обучение за учебната...
Европейски ден на спорта 2022 г.

Европейски ден на спорта 2022 г.

#ESSD2022 #BeActive Директор, учители, ученици и екипа на регионален ресурсен център Варна, които подкрепят учениците със специални образователни потребности в ПГ по текстил и моден дизайн Варна участваха заедно в Европейски ден на спорта за вора поредна година....