Изберете страница
График – приравнителна сесия за ученици на самостоятелна форма на обучение и сесия април 2022 г. за ученици от XII клас на самостоятелна форма на обучение

График – приравнителна сесия за ученици на самостоятелна форма на обучение и сесия април 2022 г. за ученици от XII клас на самостоятелна форма на обучение

График – сесия април 2022 г. за ученици от XII клас на самостоятелна форма на обучение График – приравнителна сесия април 2022 г. за ученици на самостоятелна форма на...
График – за срочна оценка и сесия за приравнителни изпити за ученици на дневна форма на обучение за април 2022 г.

График – за срочна оценка и сесия за приравнителни изпити за ученици на дневна форма на обучение за април 2022 г.

График – сесия за приравнителни изпити за ученици на дневна форма на обучение за април 2022 г. График – срочна оценка за ученици на дневна форма на обучение за април 2022...