Изберете страница
Провеждане на изпити по теория на професията (25.08.2023 г. от 08:30 ч.) и практика на професията (28.08.2023 г. от 08:30 ч.)

Провеждане на изпити по теория на професията (25.08.2023 г. от 08:30 ч.) и практика на професията (28.08.2023 г. от 08:30 ч.)

На 25.08.2023 г. от 08:30 часа в зала 108 на ПГТМД – Варна,  ще се проведе изпит за частта по теория на професията. На 28.08.2023 г.  от 08:30 часа във фризьорския салон на ПГТМД – Варна, ще се проведе изпит за частта по практика на професията. Билетите за...
График за провеждане на Държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация – част по практика на професията по професия Козметик, специалност Организация и технология на козметичните услуги

График за провеждане на Държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация – част по практика на професията по професия Козметик, специалност Организация и технология на козметичните услуги

График за провеждане на Държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация – част по практика на професията по професия Козметик, специалност Организация и технология на козметичните...
График – приравнителна и поправителна сесия април 2023 г. (за ученици на самостоятелна форма на обучение)

График – приравнителна и поправителна сесия април 2023 г. (за ученици на самостоятелна форма на обучение)

График – приравнителна сесия април 2023 г. (за ученици на самостоятелна форма на обучение) График – поправителна сесия април 2023 г. (за ученици на самостоятелна форма на...