Изберете страница
График за провеждане на Държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация – част по практика на професията по професия Козметик, специалност Организация и технология на козметичните услуги

График за провеждане на Държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация – част по практика на професията по професия Козметик, специалност Организация и технология на козметичните услуги

График за провеждане на Държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална квалификация – част по практика на професията по професия Козметик, специалност Организация и технология на козметичните...
График – приравнителна и поправителна сесия април 2023 г. (за ученици на самостоятелна форма на обучение)

График – приравнителна и поправителна сесия април 2023 г. (за ученици на самостоятелна форма на обучение)

График – приравнителна сесия април 2023 г. (за ученици на самостоятелна форма на обучение) График – поправителна сесия април 2023 г. (за ученици на самостоятелна форма на...