График на допълнителна поправителна сесия през октомври 2021 г. за ученици на дневна и на самостоятелна форма на обучение

График на допълнителна поправителна сесия през октомври 2021 г. за ученици на дневна и на самостоятелна форма на обучение

График – допълнителна поправителна сесия за ученици на дневна форма на обучение График – допълнителна поправителна сесия за ученици на самостоятелна форма на...
График – поправителна, приравнителна сесия и сесия за определяне на срочна/годишна оценка август 2021 г. (за ученици на дневна форма на обучение)

График – поправителна, приравнителна сесия и сесия за определяне на срочна/годишна оценка август 2021 г. (за ученици на дневна форма на обучение)

График – приравнителна сесия август 2021 г. (за ученици на дневна форма на обучение) График – поправителна сесия август 2021 г. (за ученици на дневна форма на обучение) График – срочна/годишна оценка август 2021 г. (за ученици на дневна форма на...
График – поправителна и приравнителна сесия август 2021 г. (за ученици на самостоятелна форма на обучение)

График – поправителна и приравнителна сесия август 2021 г. (за ученици на самостоятелна форма на обучение)

График – поправителна сесия август 2021 г. (за ученици на самостоятелна форма на обучение) График – приравнителна сесия август 2021 г. (за ученици на самостоятелна форма на...
График за провеждане на ДКИ по практика за придобиване на втора степен на професионална квалификация по професия Козметик, специалност Козметика, сесия май-юни учебна 2020/2021 г.

График за провеждане на ДКИ по практика за придобиване на втора степен на професионална квалификация по професия Козметик, специалност Козметика, сесия май-юни учебна 2020/2021 г.

График за провеждане на ДКИ по практика за придобиване на втора степен на професионална квалификация по професия Козметик, специалност...