Изберете страница
Служебните бележки за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за сесия август-септември ще се раздават в периода 23.08.2021 – 25.08.2021 г.

Служебните бележки за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за сесия август-септември ще се раздават в периода 23.08.2021 – 25.08.2021 г.

Зрелостниците могат да получат служебните си бележки за допускане до държавни зрелостни изпити във фронт офиса на гимназията от 23.08.2021 г. до 25.08.2021 г. от 09:00 до 16:00 ч. Те трябва да се носят задължително в деня на...
График – поправителна, приравнителна сесия и сесия за определяне на срочна/годишна оценка август 2021 г. (за ученици на дневна форма на обучение)

График – поправителна, приравнителна сесия и сесия за определяне на срочна/годишна оценка август 2021 г. (за ученици на дневна форма на обучение)

График – приравнителна сесия август 2021 г. (за ученици на дневна форма на обучение) График – поправителна сесия август 2021 г. (за ученици на дневна форма на обучение) График – срочна/годишна оценка август 2021 г. (за ученици на дневна форма на...
График – поправителна и приравнителна сесия август 2021 г. (за ученици на самостоятелна форма на обучение)

График – поправителна и приравнителна сесия август 2021 г. (за ученици на самостоятелна форма на обучение)

График – поправителна сесия август 2021 г. (за ученици на самостоятелна форма на обучение) График – приравнителна сесия август 2021 г. (за ученици на самостоятелна форма на...