Изберете страница
На вниманието на родителите излъчени за участие в Обществен съвет

На вниманието на родителите излъчени за участие в Обществен съвет

На основание чл. 12 от  Правилника  за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, Ви отправям покана за участие в среща на родителите, на която да бъдат излъчени членове и резервни членове за състава на Обществения...
Всички ученици обучавани в ХІІ клас трябва да подадат заявление за допускане до ДЗИ/ЗДИППК, в срок до 17.02.2023 г. във фронт-офиса на гимназията

Всички ученици обучавани в ХІІ клас трябва да подадат заявление за допускане до ДЗИ/ЗДИППК, в срок до 17.02.2023 г. във фронт-офиса на гимназията

Всички ученици обучавани в ХІІ клас трябва да подадат заявление за допускане до ДЗИ/ЗДИППК, в срок до 17.02.2023 г. във фронт-офиса на...