Изберете страница
Запознаване на зрелостниците с оценените изпитни работи от държавните зрелостни изпити (ДЗИ) – 3 дневен срок, считано от 09.06.2022 г. във времето от  14:45 до 16:30 часа

Запознаване на зрелостниците с оценените изпитни работи от държавните зрелостни изпити (ДЗИ) – 3 дневен срок, считано от 09.06.2022 г. във времето от 14:45 до 16:30 часа

Заповед относно запознаване на зрелостниците с оценените изпитни работи от държавните зрелостни изпити (ДЗИ) – 3 дневен срок, считано от 09.06.2022 г. във времето от 14:45 до 16:30...
Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за сесия май-юни до 17.02.2022 г.

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за сесия май-юни до 17.02.2022 г.

Започва подаването на заявления във фронт офиса на гимназията за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за сесия май-юни. Краен срок за подаване: 17.02.2022 г. Заповед № РД09-1807/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни...
График на допълнителна поправителна сесия през октомври 2021 г. за ученици на дневна и на самостоятелна форма на обучение

График на допълнителна поправителна сесия през октомври 2021 г. за ученици на дневна и на самостоятелна форма на обучение

График – допълнителна поправителна сесия за ученици на дневна форма на обучение График – допълнителна поправителна сесия за ученици на самостоятелна форма на...
График – поправителна, приравнителна сесия и сесия за определяне на срочна/годишна оценка август 2021 г. (за ученици на дневна форма на обучение)

График – поправителна, приравнителна сесия и сесия за определяне на срочна/годишна оценка август 2021 г. (за ученици на дневна форма на обучение)

График – приравнителна сесия август 2021 г. (за ученици на дневна форма на обучение) График – поправителна сесия август 2021 г. (за ученици на дневна форма на обучение) График – срочна/годишна оценка август 2021 г. (за ученици на дневна форма на...