Изберете страница
Служебните бележки за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за сесия август-септември ще се раздават в периода 23.08.2022 – 24.08.2022 г.

Служебните бележки за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за сесия август-септември ще се раздават в периода 23.08.2022 – 24.08.2022 г.

Зрелостниците могат да получат служебните си бележки за допускане до държавни зрелостни изпити във фронт офиса на гимназията на 23.08.2022 г. и 24.08.2022 г. от 08:00 до 16:00 ч. Те трябва да се носят задължително в деня на...
График – приравнителна и поправителна сесия август 2022 г. за ученици на дневна и самостоятелна форма на обучение

График – приравнителна и поправителна сесия август 2022 г. за ученици на дневна и самостоятелна форма на обучение

График – приравнителна сесия август 2022 г. за ученици на дневна и самостоятелна форма на обучение График – поправителна сесия август 2022 г. за ученици на дневна и самостоятелна форма на...
Запознаване на зрелостниците с оценените изпитни работи от държавните зрелостни изпити (ДЗИ) – 3 дневен срок, считано от 09.06.2022 г. във времето от  14:45 до 16:30 часа

Запознаване на зрелостниците с оценените изпитни работи от държавните зрелостни изпити (ДЗИ) – 3 дневен срок, считано от 09.06.2022 г. във времето от 14:45 до 16:30 часа

Заповед относно запознаване на зрелостниците с оценените изпитни работи от държавните зрелостни изпити (ДЗИ) – 3 дневен срок, считано от 09.06.2022 г. във времето от 14:45 до 16:30...
Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за сесия май-юни до 17.02.2022 г.

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за сесия май-юни до 17.02.2022 г.

Започва подаването на заявления във фронт офиса на гимназията за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за сесия май-юни. Краен срок за подаване: 17.02.2022 г. Заповед № РД09-1807/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни...