График на допълнителна поправителна сесия през октомври 2021 г. за ученици на дневна и на самостоятелна форма на обучение

График на допълнителна поправителна сесия през октомври 2021 г. за ученици на дневна и на самостоятелна форма на обучение

График – допълнителна поправителна сесия за ученици на дневна форма на обучение График – допълнителна поправителна сесия за ученици на самостоятелна форма на...
График – поправителна, приравнителна сесия и сесия за определяне на срочна/годишна оценка август 2021 г. (за ученици на дневна форма на обучение)

График – поправителна, приравнителна сесия и сесия за определяне на срочна/годишна оценка август 2021 г. (за ученици на дневна форма на обучение)

График – приравнителна сесия август 2021 г. (за ученици на дневна форма на обучение) График – поправителна сесия август 2021 г. (за ученици на дневна форма на обучение) График – срочна/годишна оценка август 2021 г. (за ученици на дневна форма на...
График – поправителна и приравнителна сесия август 2021 г. (за ученици на самостоятелна форма на обучение)

График – поправителна и приравнителна сесия август 2021 г. (за ученици на самостоятелна форма на обучение)

График – поправителна сесия август 2021 г. (за ученици на самостоятелна форма на обучение) График – приравнителна сесия август 2021 г. (за ученици на самостоятелна форма на...