Отменена съгласно заповед № РД 07-462/19.03.2021 г.: График – сесия март 2021 г. за ученици от XII клас на самостоятелна форма на обучение

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за сесия май-юни до 19.03.2021 г.

Започва подаването на заявления във фронт офиса на гимназията за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за сесия май-юни. Краен срок за подаване: 13:00ч. на 19.03.2021г. Заповед № РД09-2119/28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на държавните...
Подаване на заявления за сесия юни за държавни изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация (ДКИ) до 17.03.2021 г.

Подаване на заявления за сесия юни за държавни изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация (ДКИ) до 17.03.2021 г.

Започва подаването на заявления във фронт офиса на гимназията за сесия юни за държавни изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация. Краен срок за подаване: 17.03.2021 г. Дати за провеждане и срокове...
Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език и/или оценяване на дигиталните компетентности в X клас до 19.02.2021 г.

Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език и/или оценяване на дигиталните компетентности в X клас до 19.02.2021 г.

Заявления за явяване на изпит по чужд език и/или за оценяване на дигиталните компетентности в X клас се подават в срок до 13:00 ч. на 19.02.2020 г. Можете да ги попълните на място във фронт офиса на гимназията, където ще получите бланка или да ги изтеглите от...