Изберете страница
Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за сесия май-юни до 17.02.2022 г.

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за сесия май-юни до 17.02.2022 г.

Започва подаването на заявления във фронт офиса на гимназията за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за сесия май-юни. Краен срок за подаване: 17.02.2022 г. Заповед № РД09-1807/31.08.2021 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни...