Изберете страница

Специалности

Дизайнер / Моден дизайн
В специалността се подготвят специалисти в областта на дизайна на облеклото, стайлинга и  прогнозирането на тенденциите в модния дизайн. Художникът – моден дизайнер се реализира професионално като създава модни колекции. Той проектира  и участва в осъществяването на готовия продукт, в неговото концептуализиране и организирането на представянето му.

Моден дизайнер  е актуална и притегателна професия. Учениците получават образование от квалифицирани учители. Проектирането на облекла е творчески процес, който се базира на художествени умения, естетика, информация за тенденции и история на модата. Модата е бизнес и индустрия за милиони, която се променя непрекъснато и понякога – доста неочаквано. Затова определено има нужда от професионалисти с качествено  образование, които да застанат на върха. Ако  сте упорити, амбициозни  и имате креативно мислене – може би и вие ще се озовете на този връх.

Дизайнер / Театрален грим и перуки
Косата и гримът са основен етап от създаване на сценичното произведение,
дори и да не е винаги очевидно. Перукерът-гримьор помага на режисьора да разкаже
историята си, а на кинематографа да реализира визия. Извлича и анализира
информация от сценографски скици и проекти, литературни произведения, история на изкуството, произведения на изкуството, фотоси, списания, интерактивни източници и др. и ги реализира в сценичен проект.
Десенатор на текстил / Компютърно проектиране на тъкани площни изделия
Компютърно проектиране и десениране на тъкани площни изделия е модерна специалност, кояго използва инструменти за създаване на изображения за
производство на облекла, текстил за интериор, рекламна дейност и други. Десенаторът създава проект за печат, прилагайки знания за декоративна композиция, съчетаване на цветове и възможностите на специфичният софтуер за рисуване на десен. Съвместява принципите на дизайнерското проектиране и технологичното изпълнение.
Моделиер - технолог на облекло / Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил
Професията на моделиера е творческа. Тя изгражда усет към новото и красивото в света на модата. По време на обучението си бъдещите моделиери получават знания и умения, свързани с използваните материали, с проектирането и изчертаването на конструкции, както и с начините за изработка на различни модели облекла и аксесоари. Изучават се предмети като: Конструиране и моделиране на облекло от текстил, Технология на облекло от текстил, Художествено оформяне на облекло от текстил, Икономика, Предприемачество, Бизнес комуникации, Английски език. След дипломиране нашите ученици могат да се реализират във фирми за облекло като: моделиери, конструктори, технолози и оператори, а също така и в собствени шивашки ателиета.
Модист / Бутикови облекла
Модистът изработва единични бутикови облекла, ансамбли и колекции от бутикови облекла. Бутиковото облекло се предлага в ограничени размери и бройки и може да се изработва като облекло по еталон. Модистът изготвя проект за бутикови облекла в зависимост от модните тенденции, сезона, предназначението и целевата група. Изработва конструктивни чертежи и кройки за стандартни фигури. При моделните разработки може да комбинира различни художествени стилове, цветови съчетания и текстилни материали. Изработва изцяло бутиковите облекла, като прилага класически и съвременни техники на изпълнение. По желание на клиента модистът провежда проба и извършва необходимите корекции на закупеното изделие.
Модистът отговаря за качественото изработване на изделията и количеството на изразходваните материали. Предотвратява конфликтни ситуации при работа с клиенти. Проявява креативност, съобразителност и комуникативност. Модистът трябва да притежава пространствено мислене, въображение, усет за форма и цвят, логическо мислене и комбинативност, математически способности, да генерира идеи и нестандартни решения, да поема лична отговорност и да проявява инициативност.
Модистът трябва да демонстрира прецизност, сръчност и съобразителност при изпълнение на трудовите дейности, да планира и организира трудовите дейности, да ръководи екип и да създава условия за своевременното изпълнение на задачите.
Модистът с четвърта степен на професионална квалификация работи с клиенти като моден консултант с основни функции да съветва клиентите при вземане на решения, свързани с облеклото и модата, да увеличава продажбите, да следи тенденциите в модната индустрия, да осигурява и работи за привличане на лоялни клиенти.
Модистът може да работи с малък екип от квалифицирани изпълнители (шивачи), от които изисква спазване на трудовата и технологичната дисциплина. Модистът и екипът му изпълняват всички трудови дейности, като спазват изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.
Модистът работи в ателие или модно студио, в което има приемна и пробна за клиенти.
Фризьор / Организация и технология на фризьорските услуги
Основна цел на обучението по професия „Фризьор” е формирането на професионални знания, умения и професионално-личностни качества, гарантиращи качествено упражняване на професията и успешна реализация на обучаваните.

Фризьорската професия съчетава в себе си занаят, изкуство и бизнес. Дава хоризонти, които малко други професии предлагат – разнообразие, ежедневна комуникация, простор за творчество и експерименти, непрекъснати обучения, възможност за развитие, работа в телевизионни формати и други медии, конкурси за красота,  светски събития, красива работна среда и не на последно място – възможност за висока възнаграждение.

Козметик / Организация и технология на козметичните услуги
Основна цел на обучението по козметика е усвояване на система от знания, умения и навици при прилагане на козметични грижи, свързани със здравето и красотата на човека и грижи при болни хора със зъболявания на основните органи и системи.

Основна задача при подготовката на обучаващите е да се създаде определено клинично мислене и правилен подход в планирането и приложенето на козметични грижи.

Учебната козметика включва три основни задачи:

  1. Усвояване същността на козметичната професия: красотата и здравето на човека и козметични грижи. Тази част от програмата предлага връзка между козметичните грижи и хуманитарните дисциплини: психология, хигиена, етика и др.
  2. Изучава козметичните грижи при болния човек – болнична хигиена, лабораторни изследвания, медикаменти, терапии и козметична техника.
  3. Разглежда основните патологични състояния и симптоми в козметичната практика, козметична диагноза и планиране на лечение.
Маникюрист - педикюрист / Организация и технология на на маникюрната и педикюрна дейност
Маникюрист-педикюристът трябва да умее да осъществява ефективна комуникация с клиентите, да проявява отговорност, комбинативност, дискретност, да има правилна преценка и да умее да взема бързо и адекватно решение при избор на най-подходящата услуга съобразно изискванията и предпочитанията на клиента; да умее да създава различни модели на декорации, да проявява творчество и оригиналност при художественото оформяне на маникюра и педикюра. Приятният външен вид и
високата обща култура са от голямо значение за качеството на обслужване на клиентите.
Асистент на лекар по дентална медицина

Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Асистент на лекар по дентална медицина” могат да работят като предоставят базови здравни грижи в структурите на лечебните заведения, бидейки част от индивидуални или групови практики.
Трудовите дейности, осъществявани от асистента на лекаря по дентална медицина, целят осигуряване на качествена дентална грижа, по-голямо удобство за пациента, намаляване на времето, необходимо за зъболечение.

Освен специализираната дизайнерска подготовка, основана на българските традиции и последните световни модни тенденции, обучението в Професионална гимназия по текстил и моден дизайн е насочено и към външи изяви – творчески и търговски контакти, участия в национални и международни форуми на модата, включване в творчески проекти на фирми – производители на облекло, срещи с работодатели и клиенти, достъп до търговската мрежа още по време на обучението.

Подготовката, която учениците получават, им предоставя възможност за успешна лична и професионална реализация по професиите, за компетентно и отговорно участие в непрестанно развиващите се европейски икономически реалности.

Завършилите и успешно положили Държавни зрелостни изпити и Държавни квалификационни изпити получават Диплома за завършено средно образование и Свидетелство за трета степен на професионална квалификация.