Изберете страница

Ръководство и администрация

Директор:

инж. Людмила Начева

тел.: 052/302-419

Зам.директор по УД:

Албена Свещарова

тел.: 052/302-209