Изберете страница

Проект UEBN

Професионална гимназия по текстил и моден дизайн е партньор на Икономически университет Варна в проект “Иновативна партньорска мрежа за устойчиво сътрудничество университет – бизнес“.

UEBN – обезпечава непрекъснатото професионално развитие  като автоматично генерира специфична информация според съответните нужди

Повече информация по проекта можете да намерите тук.