Изберете страница
Служебните бележки за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за сесия август-септември ще се раздават в периода 23.08.2022 – 24.08.2022 г.

Служебните бележки за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ) за сесия август-септември ще се раздават в периода 23.08.2022 – 24.08.2022 г.

Зрелостниците могат да получат служебните си бележки за допускане до държавни зрелостни изпити във фронт офиса на гимназията на 23.08.2022 г. и 24.08.2022 г. от 08:00 до 16:00 ч. Те трябва да се носят задължително в деня на...
График – приравнителна и поправителна сесия август 2022 г. за ученици на дневна и самостоятелна форма на обучение

График – приравнителна и поправителна сесия август 2022 г. за ученици на дневна и самостоятелна форма на обучение

График – приравнителна сесия август 2022 г. за ученици на дневна и самостоятелна форма на обучение График – поправителна сесия август 2022 г. за ученици на дневна и самостоятелна форма на...