Изберете страница
Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език и/или оценяване на дигиталните компетентности в X клас до 19.02.2021 г.

Подаване на заявления за явяване на изпит по чужд език и/или оценяване на дигиталните компетентности в X клас до 19.02.2021 г.

Заявления за явяване на изпит по чужд език и/или за оценяване на дигиталните компетентности в X клас се подават в срок до 13:00 ч. на 19.02.2020 г. Можете да ги попълните на място във фронт офиса на гимназията, където ще получите бланка или да ги изтеглите от...
Разписание на часовете за II срок на учебна 2020/2021 г.

Разписание на часовете за II срок на учебна 2020/2021 г.

Изменение и допълнение на график за провеждане на присъствено обучение и обучение от разстояние в електронна среда в периода 04.02.2021 г. – 17.03.2021 г. Изменение и допълнение на заповед за провеждане на присъствено обучение и обучение от разстояние в електронна...