Изберете страница

На основание чл. 12 от  Правилника  за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, Ви отправям покана за участие в среща на родителите, на която да бъдат излъчени членове и резервни членове за състава на Обществения съвет на ПГ по текстил и моден дизайн – гр. Варна.

Срещата ще се проведе на 24.02.2023 г. от 18:00 часа в Актовата зала на гимназията.

Сподели в