Дати за провеждане и срокове за подаване на заявления за държавните изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация през учебната 2020/2021 г.

Дати за провеждане и срокове за подаване на заявления за държавните изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация през учебната 2020/2021 г.

Дати за провеждане и срокове за подаване на заявления за държавните изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация през учебната 2020/2021...
График и заповед за провеждане на присъствено обучение и обучение от разстояние в електронна среда в периода 01.05.2021 – 31.05.2021 г.

График и заповед за провеждане на присъствено обучение и обучение от разстояние в електронна среда в периода 01.05.2021 – 31.05.2021 г.

Заповед за провеждане на присъствено обучение и обучение от разстояние в електронна среда в периода 01.05.2021 – 31.05.2021 г. График за провеждане на присъствено обучение и обучение от разстояние в електронна среда в периода 01.05.2021 – 31.05.2021...