Изберете страница

#ESSD2022 #BeActive

Директор, учители, ученици и екипа на регионален ресурсен център Варна, които подкрепят учениците със специални образователни потребности в ПГ по текстил и моден дизайн Варна участваха заедно в Европейски ден на спорта за вора поредна година. Дейностите организираха учителите по физическо възпитание и спорт в гимназията.

Събитието, което се проведе в морската градина на град Варна в Общински спортен комплекс на открито под надслов „Да бъдем активни заедно в една посока“.

Всички участници събираха разделно отпадъци в определени за целта места, участваха в състезание по волейбол, състезания по бадминтон, състезания по дълъг скок, състезания за бързина и упражнения. В дейностите се включиха всички ученици. В активностите според възможностите участваха и деца със специални образователни потребности заедно с техните асистенти, ресурсни учители и психолог. Денят бе неучебен. Директора на гимназията отличи с медали, участниците заели първи место по дейности.

Участието в Европейски ден на спорта цели да повиши двигателната култура, да приобщи новопостъпилите ученици и учители към училищната общност, да насърчи опазването на околната среда и да създаде социални умения и хъс за състезаване.

Сподели в