Заповед за обучение от разстояние в електронна среда в периода от 15.03.2021 г. – 26.03.2021 г.

Заповед на МОН за обучение на учениците от 5-ти до 12-ти клас в периода от 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г.

Заповед на МОН за обучение на учениците от 5-ти до 12-ти клас в периода от 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г. Изпитната сесия за януари за ученици на самостоятелна форма на обучение продължава присъствено в сградата на гимназията по...
Обучението от разстояние в електронна среда се удължава до 22.11.2020 г.

Обучението от разстояние в електронна среда се удължава до 22.11.2020 г.

Съгласно протокол от 11.11.2020 г.  на областния кризисен щаб, който заседава под ръководството на областния управител Стоян Пасев,  се удължава обучението от разстояние в електронна среда за учениците от 6 до 12 клас на територията на община Варна до 22.11.2020...
Процедура за обучение на ученик от дневна форма в електронна среда от разстояние, когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен

Процедура за обучение на ученик от дневна форма в електронна среда от разстояние, когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен

(ЧЛ. 115А, АЛ. 4, Т.1, Т.2 И Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ) При изявено желание даден ученик да се обучава в дневна форма в електронна среда от разстояние се процедира по следния начин: 1.      По здравословни причини – подава се...