Дистанционно обучение в електронна среда

График за провеждане на дейностите в електронна среда за периода 21.04.2020 г. – 13.05.2020 г.

За контакти:

  • Във връзка с дистанционното обучение: 0893310869
  • Фронт офис: 0896846255; 052/30-24-30; Работно време с граждани: 09:00-15:00
  • Училищен психолог: 0896848551

E-mail: pgtmd_varna@abv.bg


Можете да споделите впечатленията си от дистанционното обучение в електронна среда в нашата анкета:

Попълването е доброволно и няма задължителен характер. Благодарим Ви!

Подаване на заявления за допускане до национални външни оценявания за X клас по чужд език и информационни технологии по желание на ученика за учебна 2019/2020 г.

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната се удължава срокът за подаване на заявление за допускане до национални външни оценявания за X клас по чужд език и/или информационни технологии за измерване на дигитални компетентности по желание на ученика от 06.04.2020 г. до 10.04.2020 г. включително.

Учениците следва да изпращат попълнените заявления във формат Word на електронната поща на училището: pgtmd_varna@abv.bg

Посочете като тема на имейла: Заявление за НВО X клас

Заявление за чужд език (по желание на ученика)

Заявление за информационни технологии за измерване на дигитални компетентности (по желание на ученика)

Уважаеми родители, благодарим Ви за подкрепата!

През изминалата седмица  бяхме подложени на изпитание, Вие като родители, ние като педагогически специалисти и вашите деца като наши ученици.

Цялата образователна система се пренастрои за работа в електронна среда. В тази безпрецедентна ситуация, ние учителите реорганизирахме системата си на работа, но Вие родителите ни се доверихте. Направихте всичко възможно, за да осигурите на децата си достъп до интернет. Всеки ден тествахме себе си, но Вие ни окуражихте! Вие повярвахте в нас, доверихте ни се и осигурихте възможността децата Ви да усвояват учебното съдържание, да придобиват нови знания и умения, да бъдат дисциплинирани!

И дори цялото общество да казва, че учителите и медиците са героите на деня, то ние искрено си признаваме – Вие родителите сте героите!

Никога досега домовете Ви не са били достъпни, макар и във виртуална среда за учители и съученици.Позволихте на децата си да учат по пижама. Създадоха се нови връзки, толерантност и общуване. Дадохме си сметка колко е важно да сме „заедно“ и колко страшна е самотата и изолацията. Бъдете търпеливи!

Без родителите, образователната система не може да постигне целите си! Освен учители ние сме и родители и това ни прави по-реални, близки и истински. Взаимодействието помежду ни създава силна връзка учител-ученик-родител и резултат за постигане на образователните цели.

Забавихме  забързаното си ежедневие, преоткрихме себе си, децата си, семейството и преосмислихме ценности, потребности, живота.

Без семейство няма общество, няма училище, няма бъдеще!

Благодарим Ви родители! 

Ще успеем заедно!

Останете си у дома!

Дистанционно обучение в електронна среда

Уважаеми родители и ученици,

Можете да споделите впечатленията си от дистанционното обучение в електронна среда в нашата анкета:

Попълването е доброволно и няма задължителен характер.

Благодарим Ви!

Извънредно положение. Информация

Коронавирус (COVID-19): Какво трябва да знаят родителите

Как да разговаряте с децата си за COVID-19

По повод дезинформацията около новия коронавирус: търсете и споделяйте надеждна информация

Съображения, свързани с психичното здраве и психосоциалната подкрепа по време на епидемията от COVID

Коронавирусът – разяснен. Какво трябва да правите?

Какво представлява коронавирусът и какво трябва да направим.Връзка към ютуб канала на създателите – https://www.youtube.com/watch?v=BtN-goy9VOY

Публикувахте от Документални филми в Събота, 21 март 2020 г.

Към родителите на ученици от ПГТМД Варна

Уважаеми родители,
Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на Вашето училище. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
•  Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.
Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

Електронно подаване на заявления за отпускане на стипендия за втори учебен срок 2019/2020г.

Заявление – декларация за кандидатстване за месечна стипендия за постигнати образователни резултати

Заявление – декларация за кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на ученици с трайни увреждания

Заявление – декларация за кандидатстване за месечна стипендия за ученици без родители

Заявление – декларация за кандидатстване за месечна стипендия за подпомагане на достъпа до образование

Електронно подаване на заявления за държавни зрелостни изпити

Във връзка с обявеното извънредно положение в страната се удължава срокът за подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити до 20.03.2020 г. включително.
Директорите на училищата, в които има ученици в 12 клас, неподали заявление, следва да организират предоставянето на заявлението на учениците в електронен формат. 
При невъзможност зрелостниците да разпечатат заявлението следва собственоръчно да препишат текста (дословно) на заявлението на лист хартия, да попълнят необходимите данни, да подпишат заявлението, след което да го сканират/снимат и изпратят на служебната електронна поща на училището. 

Служебна поща: pgtmd_varna@abv.bg
Моля, изпращайте заявленията със следната тема: Заявление за ДЗИ

Първи задължителен ДЗИ: Български език и литература
Втори задължителен ДЗИ (по избор един от следните):
– Теория и практика на професията/специалността
– Математика
– Английски език
– Руски език
– Френски език
– Физика и астрономия
– Биология и здравно образование
– География и икономика
– История и цивилизация
– Цикъл „Философия“

Ако имате затруднения с попълването можете да използвате следния образец.