Интервю с Людмила Начева, директор Професионална гимназия по текстил и моден дизайн, Варна: Създадохме колекция вдъхновена от произведения на Иван Милев

Наши ученици бяха асистенти на „Комиците“, помагаха в модното ревю La Mer

Облеклата им се включени в стайлинга на актьори и тв водещи

Училището има 7000 тома литература, надяваме се да изградим читалня

Цялото интервю можете да прочетете на страницата на Монитор.

Семействата, чиито деца ще са в VIII клас през идната учебна година, могат да кандидатстват за еднократна помощ

  • Семействата, чиито деца ще са в VIII клас през идната учебна година, могат да кандидатстват за еднократна помощ от 250 лв.
  • Документите се подават в дирекциите „Социални подпомагане“, по пощата или с електронен подпис в Системата за сигурно електронно връчване.
  • Средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца трябва да е по-нисък или равен на 450 лв.
  • Изключения ще се прави за деца с трайни увреждания, с един жив родител, както и за настанени в семейства на близки, роднини или в приемни семейства.
  • Със средствата може да се покрие част от разходите за началото на учебната година – за учебници и пособия, за дрехи или др.
  • Помощта е обвързана с посещение на училище, като се изплаща на два пъти – след издаване на заповедта за отпускането й и в началото на втория срок.
  • Ако детето не бъде записано за втория срок или в рамките на месец на трупа 5 отсъствия, семейството трябва да върне средствата.
  • Очаква се помощта да достигнат до над 40 000 семейства.
  • Тя е още един инструмент за намаляване на отпадащите след VII клас деца.