Европейската практика – път към успешната професионална реализация

За осми път Професионалната гимназия по текстил и моден дизайн –  Варна, спечели финансиране в рамките на европейските програми „Леонардо да Винчи“ и “Еразъм+“!

Трийсет ученици от гимназията ще имат възможност да обогатят професионалните си познания и умения в конфекционни предприятия, фризьорски салони и козметични студиа на град Тулуза, Франция.

Партньор по проекта е Частна професионална и технологична гимназия «Мириам» град Тулуза, Франция.

Партньорът  ни от ЧПТГ „Мириам“ ще осигури стажове за 30 ученици, разпределени в 3 потока. За 9 ученици от професионално направление Дизайн и Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи, партньорът ни ще осигури практическо обучение в предприятията „Mode et compagnie“ и ателие „Chanel“, които са водещи предприятия в областта на конфекционното производство и наши дългогодишни партньори. За 21 ученици от професионално направление Фризьорски и козметични услуги ще осигурят стажове в следните фризьорски и козметични студиа, в които наши ученици са провеждали практическо обучение: салоните: „Institut“, „Ruiz Pichou“, „Hear pur“, „Julien Thomas“, „Wonderfull“, както и в козметичните студиа: „Giz Beaute“ и „Carmabelor”

Стажовете ще се проведат през октомври 2020 г. и март и май 2021 година.

По време на стажа младите хора от професиите Дизайнер, Фризьор и Козметик ще се запознаят с организацията на труда, общественото устройство и културните забележителности на Франция. Местата за провеждане на практическото обучение са в съвременни предприятия, салони, студиа и ателиета, където се прилагат нови техники и технологии,  използват се иновативни продукти и се дава възможност на младите хора да се включват активно в цялостния производствен процес.

Желаещите да участват следва да подадат заявление по образец, в срок до 28.07.2020 г. при г-жа Валентина Цонева,  или на e-mail: pgtmd_vn@abv.bg. Образец на заявлението и регламент на подбора са достъпни на сайта на гимназията: www.pgtmd-varna.com, в рубриката „Проекти – Програма „Еразъм+“.

Убедени сме, че тези стажове ще  мотивират нашите ученици за  професионално развитие и реализация на пазара на труда и последващо повишаване на  личната им квалификация.

Подаване на заявления за държавни квалификационни изпити (ДКИ) сесия август-септември 2020 г.

Срокът за подаване на заявление за допускане до държавни квалификационни изпити за сесия август-септември е до 15.07.2020 г. включително.

Заявления се приемат електронно по служебна поща на училището, както и на място в сградата, където ще ви бъде предоставена бланка.

При електронно подаване на заявление и невъзможност зрелостниците да го разпечатат следва собственоръчно да препишат текста (дословно) на заявлението на лист хартия, да попълнят необходимите данни, да подпишат заявлението, след което да го сканират/снимат и изпратят на служебната електронна поща на училището: pgtmd_varna@abv.bg

Моля, изпращайте заявленията със следната тема на имейла: Заявление за ДКИ

Подаване на заявления за държавни зрелостни изпити (ДЗИ) сесия август-септември 2020 г.

Срокът за подаване на заявление за допускане до държавни зрелостни изпити за сесия август-септември е до 20.07.2020 г. включително.

Заявления се приемат електронно по служебна поща на училището, както и на място в сградата, където ще ви бъде предоставена бланка.

При електронно подаване на заявление и невъзможност зрелостниците да го разпечатат следва собственоръчно да препишат текста (дословно) на заявлението на лист хартия, да попълнят необходимите данни, да подпишат заявлението, след което да го сканират/снимат и изпратят на служебната електронна поща на училището: pgtmd_varna@abv.bg

Моля, изпращайте заявленията със следната тема на имейла: Заявление за ДЗИ

Първи задължителен ДЗИ: Български език и литература
Втори задължителен ДЗИ (по избор един от следните):
– Теория и практика на професията/специалността
– Математика
– Английски език
– Руски език
– Френски език
– Физика и астрономия
– Биология и здравно образование
– География и икономика
– История и цивилизация
– Цикъл „Философия“

Ако имате затруднения с попълването можете да използвате следния образец.