Подаване на заявления за допускане до ДЗИ за сесия май-юни 2019/2020г.

От 4 до 17 март дванадесетокласниците подават заявления за допускане до държавни зрелостни изпити в майската сесия на учебната 2019/2020 г. Заявление за допускане до матура могат да подават и всички зрелостници, които са завършили успешно 12-ти клас в минали години и които не са се явявали на матура или не са я издържали успешно. До 18 май е срокът за получаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити. Задължителният изпит по български език и литература тази година е на 20 май, а вторият ДЗИ по предмет по избор на ученика на 22 май. Обявяването на резултатите от изпитите е до 12 юни, а връчването на дипломите на успешно завършилите средно образование е до 22 юни 2020 година.

Съобщение

Във връзка с обявената грипна ваканция, изпитната сесия за самостоятелна форма на обучение се прекъсва и ще продължи от 10.02.2020г.

Съобщение

На 22.01.2020г. (сряда) от 18:00 ч. в Актовата зала на Професионална гимназия по текстил и моден дизайн ще се проведе събрание на родителите за избор на членове на Обществения съвет към ПГ по текстил и моден дизайн.

На събранието присъстват родителите, избрани на родителската среща проведена на 14.01.2020г.