Започва подаването на заявления във фронт офиса на гимназията за сесия юни за държавни изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация. Краен срок за подаване: 17.03.2021 г.

Сподели в