Изберете страница

През 2024 г. Професионалната гимназия по текстил и моден дизайн – Варна, приключи изпълнението на проект 2023-1-BG01-KA122-VET-000113072 „Усвояване на нови умения и иновативни техники за работа в сектора на модата и красотата“ в Португалия. Програмата има за цел да насърчава равните възможности и достъпа, приобщаването, многообразието и справедливостта посредством всички включени в нея действия.

Проектът адресира потребностите на Професионална гимназия по текстил и моден дизайн – Варна да се осъвремени обучението в областта на модния дизайн, включвайки съвременните тенденции за устойчивост, компютъризирани методи на работа, както и в областта на услугите за личността, включвайки усвояване на умения за работа с интернационални клиенти, наблюдение на европейските трендове и усвояване на новости в професията.

Втората идентифицирана потребност е свързана с нуждата от разширяване на чуждоезиковите компетенции, от усвояване на специфична терминология в професията, придобиване на умения за общуване в мултикултурна среда и с интернационални клиенти, развитие на социалните умения в интеркултурна среда.

Третата потребност е от доразвиване на международната дейност на училището и разширяване на мрежата от партньори работодатели, асоциации за организиране на практики, социални партньори, сходни училища с цел надграждане на професионалните компетенции.

По време на мобилността беше организирана богата културна програма, която включи посещения на забележителности, населени места, запознаване с местната култура, кулинария и пътят Камино. Учениците и ръководителите бяха настанени в кампус с други свои връстници от Европа и имаха възможността да общуват помежду си.

Основните дейности включиха подбор на 30 ползватели, провеждане на предварителна езикова, културна и тематична подготовка, провеждане на 3 седмична практика в реална работна среда в текстилни предприятия, фризьорски салони, козметични и гримьорски студиа. Практиката включи практически задачи под наставничеството на опитни специалисти от компаниите. Учениците надградиха получените в училище знания и изградиха специфични нови професионални компетенции, които не могат да бъдат усвоени чрез практика в град Варна.

Сподели в