Изберете страница

За новата учебна година Професионална гимназия по текстил и моден дизайн гр. Варна обявява прием в нова специалност – “Асистент на лекар по дентална медицина” с разширено изучаване на английски език. В курса на обучение ще се изучава латински език и втори чужд – френски език / руски език.
Придобилите трета степен на професионална квалификация по професията „Асистент на лекар по дентална медицина” могат да работят като предоставят базови здравни грижи в структурите на лечебните заведения, бидейки част от индивидуални или групови практики.
Трудовите дейности, осъществявани от асистента на лекаря по дентална медицина, целят осигуряване на качествена дентална грижа, по-голямо удобство за пациента, намаляване на времето, необходимо за зъболечение.

Сподели в